...

Veranker innovatie als een manier van werken

Leer innoveren! Bouw aan een innovatiecultuur.

Hoe ziet jullie programma eruit?

Innovatie inbedden als competentie in het tempo dat voor jouw organisatie gewenst is. Een juiste strategie, heldere kaders en een gestructureerd proces zorgt voor een ware innovatiebeweging. Wij helpen organisaties toekomstbestendig te zijn en blijven. 

Elementen programma

Een innovatiecultuur creëren, hoe doen we dat? Het in gang zetten van de innovatiebeweging begeleiden we op verschillende manieren, afhankelijk van het doel, de snelheid en fase waarin onze klant zich bevindt. Daar waar professionals de ruimte voelen om gericht met innovatie aan de slag te gaan. De focus ligt altijd op leren door te doen, jullie staan aan het stuur van je eigen innovatiecultuur waar professionals de ruimte voelen om gericht met innovatie aan de slag te gaan.

Op zoek naar een korter innovatieshot?

Of een innovatietraining?

Twijfel je welke innovatiemotor het beste bij je situatie past?

Onze ervaren specialisten helpen je graag met een vrijblijvend advies.

Innoveren is een werkwoord,..

…het vereist discipline en doorzettingsvermogen.
Om blijvend in te kunnen spelen op een markt die continu in beweging is, geloven wij dat je innovatie niet als een traditioneel project kunt oppakken. Innovatie inbedden in een organisatie vraagt meer dan alleen het toepassen van alleen een enkele innovatietool zoals design thinking, scrum of lean start up. We gebruiken zeker elementen van deze innovatietools in onze aanpakken. Toch heeft ervaring ons geleerd dat voor de innovatievraagstukken van organisaties, meer nodig is dan de toepassing van één individuele innovatietool. Wij geloven dat je leert innoveren door te experimenteren met de uitvoering van innovatie. Dit is de rode draad in ons innovatie advies. Wij helpen organisaties om innovatie te verankeren in de manier van werken in het tempo waarin dat voor jouw organisatie gewenst is.

Het resultaat? Wendbare, waardevolle professionals, teams en organisaties die met een dikke glimlach de toekomst vormgeven! 
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.