ASRE: nog veel innovatie mogelijk in vastgoedsector

ASRE: nog veel innovatie mogelijk in vastgoedsector

Op het gebied van product, organisatie en waardeketen is er nog veel ruimte voor innovatie in de vastgoedsector. Dat was een van de conclusies half september tijdens een bijeenkomst op de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) over innovatie in de vastgoedsector.

Toni Sfirtsis, docent bij de ASRE en partner bij BRIL innovatie denkt van wel, denkt dat succesvolle platformen gecreëerd kunnen worden. ‘We moeten veel meer samen met de eindklant komen tot innovatieve ideeën en concepten ten aanzien van wonen, werken en winkelen. Deze drie gebieden gaan steeds meer naar elkaar toe. In de huidige collaborative economy zie je steeds vaker platformen ontstaan, die flexibeler en succesvoller zijn dan individuele organisaties.’

Met een zaal vol vastgoedprofessionals werden ideeën uitgewisseld en besproken of de sector rijp is voor disruptie. Het viel op dat veel deelnemers uit de zaal al volop bezig zijn met innovatie in hun werk en gepassioneerd over hun initiatieven spraken. Hierbij werd opgemerkt dat overheid en wetgeving achter loopt bij de ontwikkelingen in de sector en dat deze een belemmerende werking hebben op nieuwe concepten. Sfirtsis: ‘De uitdaging is dan ook dat de sector meer gefaciliteerd wordt door de overheid.’

Ook de inrichting van organisaties kunnen een remmende of belemmerende werking hebben om tot innovatie te komen. Ruimte geven aan medewerkers om te experimenteren met nieuwe ideeën zonder erop te worden afgerekend, is belangrijk, meent Sfirtsis. ‘Creëer een klimaat waarin medewerkers worden gefaciliteerd om met ideeën aan de slag te gaan. Zie het als een leerproces en niet om er geld mee te verdienen.’

Tijdens de bijeenkomst werd ook de Innovatieruimte Scan – gehouden onder meer dan 200 vastgoedprofessionals tijdens Provada 2016 – gepresenteerd. De scan geeft het mentale model van de vastgoedsector weer. Hieruit blijkt dat men vindt al ver te zijn op het gebied van de klant centraal stellen in de hele bedrijfskolom. Echter valt op dat zowel product, organisatie als waardeketen achterblijft. En of klanten dezelfde perceptie hebben van een unieke klantervaring valt nog te bezien.

Dit bericht is overgenomen van Vastgoedmarkt.