Veranderlijke tijden: onderzoek naar benodigde competenties in het nieuwe tijdperk

Veranderlijke tijden: onderzoek naar benodigde competenties in het nieuwe tijdperk

De snelheid en impact van veranderingen is de laatste jaren dusdanig toegenomen dat organisaties moeite hebben om zich erop in te richten. Wie had 10 jaar geleden gedacht dat Facebook zo’n grote rol in onze samenleving zou spelen en dat we in grote mate onze woning ter beschikking zouden stellen via Airbnb of dat we onze eigen auto zouden uitlenen (Snappcar)? De impact is heviger en de snelheid waarmee ontwikkelingen op ons afkomen neemt alleen maar toe.

Het nieuwe tijdperk

We zijn daarmee in een ‘nieuw tijdperk’ aanbeland, waarin verandering een constante is. We besturen onze organisaties echter nog altijd volgens principes die stammen uit de vorige eeuw. Command & Control is leidend en we zijn voornamelijk bezig met het managen van interne complexiteit. Nieuwe principes, Connect & Engage, vragen echter om nieuwe competenties en vaardigheden van leidinggevenden en hun medewerkers.

Als reactie op technologische, economische en demografische veranderingen is wendbaarheid de meest cruciale factor voor succes. Organisaties moeten kunnen anticiperen op veranderingen en daarbij benodigde competenties optimaal inzetten om geen concurrentiekracht te verliezen.

Andere competenties

Door vele onderzoeken en publicaties op het gebied van competentiemanagement weten we inmiddels veel over hoe competenties ontwikkeld kunnen worden. We weten echter nog onvoldoende over de in het nieuwe tijdperk benodigde competenties, waar wendbaarheid de sleutel tot succes is.

De uitkomsten van dit onderzoek richten zich op de zoektocht naar gewenste competenties in de veranderlijke wereld en de rol van de organisatiestructuur om als organisatie succesvol te kunnen zijn.

Benieuwd naar de uitkomsten?

Download de samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd door Erwin Jansen (BRIL innovatie) ter afronding van zijn MBA studie aan Business School Nederland.