De oorsprong van de voorsprong… Waardevol innoveren!

De oorsprong van de voorsprong… Waardevol innoveren!

Op 11 juli jl. heeft BRIL een enthousiaste, leergierige groep talenten van YAG ontvangen om ze te inspireren op waardedenken en innovatie. Carl van Dyck heeft ze meegenomen in een middag met geschiedkundige achtergrond, relevante voorbeelden, interessante casussen en een stevige discussie. Deze blog is de reflectie van Young Advisory Group op deze enerverende middag.

Je kunt niet ontkomen aan veranderingen in de omgeving van je organisatie, project of bedrijf. Soms zijn dit positieve veranderingen die je zelf initieert en soms zijn het kleinschalige veranderingen waar je invloed op hebt en waar je effectief op kunt inspelen mits je beschikt over de juiste middelen om dit te doen.

Vaak is echter het tegenovergestelde de realiteit. Vaak zijn veranderingen groot en extern van aard, niet te controleren en is het moeilijk om hier op een effectieve en toekomstgerichte manier mee om te gaan. De verandering wordt een hobbel in de denkbeeldige weg van een idee organisatie. De neiging om vervolgens korte termijn oplossingen in te zetten om langs of over deze hobbel heen te komen lijkt dan aantrekkelijk, maar schept slechts een schijnzekerheid en zijn vaak geen oplossingen die een succesvolle toekomst op langere termijn kunnen bewerkstelligen. Latere veranderingen in de omgeving van de organisatie kunnen als gevolg van ineffectieve oplossingen nog desastreuzer zijn.

Een oplossing om deze schijnzekerheid te voorkomen en een zekere toekomst te bewerkstelligen is zelf veranderen en innoveren. Het scherp inspelen op een vraag die gaat komen, keuzes maken voordat een vraagstuk een dilemma wordt en het reorganiseren van een bedrijf voordat er ontslagen moeten vallen zijn processen die waardevol kunnen zijn voor het voortbestaan van een bedrijf en ook waardevol zijn voor de korte termijn. In dit opzicht is innoveren ook geen reactie op een bepaalde ontwikkeling in de omgeving, maar kan het juist het begin zijn van een proces waarin je als innovator de aanvoerder bent en ontwikkelingen ontketent waarmee je als bedrijf juist een stap verder bent. Innoveren is geen reactief of passief proces maar juist een vooruitstrevend actief proces dat een prioriteitspositie verdient in bedrijfsconcepten.

Het belang van betekenisvol, doelgericht veranderen is vaak moeilijk in te zien, juist voor diegene die er baat bij hebben. Succesvolle bedrijven of projecten zijn namelijk voor een reden succesvol geworden en dat heeft vanzelfsprekend te maken met de aard van het idee. Het lijkt daarom dan ook geen aantrekkelijke optie om het idee waarom het project of bedrijf gestoeld is te gaan veranderen zonder dat het een noodzakelijke reactie is op een veranderende omgeving. Maar een innovatie op het juiste moment kan juist zorgen voor een veranderende omgeving. ‘’Dont be changed, but change yourself’’ Innoveren is essentieel, maar op het juiste moment innoveren nog veel essentiëler.

Wat veranderen moeilijke maakt is dat de innovatie of verandering vaak van nature wordt getoetst tegen het basisconcept van een project of bedrijf. Dit is een begrijpelijk iets maar ook een afweging die vaak niet objectief gemaakt kan worden. Het is een kunst om juist de innovaties te zien die essentieel zijn maar misschien niet voor de hand liggen. Voor inzicht hierin is expertise nodig die kan bijdragen aan het inzien van deze innovaties. Kennis van details zonder het overzicht en de vraag uit het oog te verliezen. Deze innovaties dienen zorgvuldig bedacht, uitgewerkt en geïmplementeerd te worden: innoveren om het innoveren zelf is doelloos en heeft dan ook geen toegevoegde waarde. Daarentegen is doelgericht en effectief innoveren extreem waardevol.

Het Financieel Dagblad introduceerde recentelijk de nieuwe slogan waarin een aantal belangrijke principes kort maar krachtig zijn samengevat. De slogan luidt ‘’De oorsprong van de voorsprong’’. Slechts vijf woorden die precies de kracht van innovaties vertegenwoordigen: door actief en bewust in te spelen op de omgeving kan juist een belangrijke stap gezet worden naar het behouden van de oorspronkelijke waarde van het bedrijf.