Blue Ocean Strategie

Is de steeds groter wordende concurrentie een blok aan uw been? Vraagt u zich weleens af hoe u meer (en) onderscheidende waarden kunt bieden aan uw klant? Innoveer op waarde. BRIL helpt u graag. Blue Ocean Strategie, ofwel blauwe oceaan strategie, is een van de meest invloedrijke manieren van innoveren van deze tijd. Wij leren u de fijne kneepjes, zoals: Ga concurrentie niet te lijf, maak concurrentie irrelevant en creëer ‘nieuwe’ waarden voor uw klanten tegen lagere kosten.

Blue Ocean Strategie en klantwaarden

Klantwaarden en Blue Ocean Strategie (blauwe oceaan strategie) hebben onlosmakelijk met elkaar te maken. Hierbij gaat het over de waarde die de klant ervaart en waar de klant geld voor over heeft. Het gaat NIET over klantwaarde als totale netto opbrengt van een klant over de looptijd van de relatie.
Klantwaarde gaat over het product/dienst (wat krijg ik?) en de service (hoe krijg ik het?) ten opzichte van de prijs (wat betaal ik ervoor?). Vandaag de dag is dit een basisvoorwaarde.

Het gaat veel vaker over de moeite (positief of negatief) die de klant steekt in het verkrijgen van het product of de dienst en welke emotie (positief of negatief) een klant daarbij heeft. BRIL helpt u de juiste klantwaarden creëren en zorgt dat concurrentie irrelevant wordt. Neem vrijblijvend contact met ons op.

De 7 klantwaarden voor een Blue Ocean Strategie

Kim en Mauborgne, de grondleggers van Blue Ocean Strategie, onderscheiden zeven generieke klantwaarden. Deze klantwaarden gelden voor iedere klant in iedere branche in meer of mindere mate.

 • Klantproductiviteit: Hoe maakt de organisatie het voor de klant productiever?
 • Eenvoud: Hoe kan onze organisatie het zo eenvoudig mogelijk maken voor de klant?
 • Gemak: Hoe maakt onze organisatie het zo makkelijk mogelijk voor de klant?
 • Snelheid: Hoe kan onze organisatie het sneller doen voor de klant?
 • Fun: Hoe kan onze organisatie het plezieriger maken voor de klant?
 • Risicoreductie: Hoe kan onze organisatie de door de klant ervaren risico’s beter managen?
 • Imago: Hoe kan onze organisatie de klant vertrouwen geven?
 • Duurzaamheid: Hoe kan onze organisatie het duurzamer maken voor de klant?

Klantwaarden invullen

De vraag die bij iedere organisatie leeft: Hoe vullen we deze klantwaarden in, zodat klanten maximale waarde ervaren? BRIL helpt graag. Wij helpen deze klantwaarden invullen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Blue Ocean Strategie: 4 essentiële vragen

Om daadwerkelijk een blauwe oceaan te creëren, moet uw organisatie nadenken over vier essentiële vragen. De eerste twee vragen dienen om kosten te verlagen en de laatste twee vragen om waarde voor de klant te verhogen:

 1. Welke klantwaarden elimineren we, die de bedrijfstak als vanzelfsprekend beschouwt?
 2. Welke klantwaarden reduceren we, tot onder het bedrijfstakgemiddelde?
 3. Welke klantwaarden trekken we op, tot boven het bedrijfstakgemiddelde?
 4. Welke klantwaarden creëren we, die door niemand aanbiedt?