Business Model Canvas

Verandert uw markt en klanten ook zo snel, waardoor uw huidige verdienmodel onder druk staat? Zoekt u een alternatief voor de pagina’s dikke businessplannen op uw boekenplank? Breng overzichtelijk de strategische lijn en activiteiten in kaart. Het Business Model Canvas is een prachtige leidraad om consistente strategische keuzes in uw businessmodel te maken. BRIL helpt u graag. Wij leren de organisatie op een snelle, overzichtelijke en consistente manier het huidige businessmodel te herijken tot een toekomstbestendig businessmodel.

Wat is een businessmodel?

Wat is een businessmodel en hoe ontwikkelt u er een? Vaak heeft men het over een verdienmodel, wanneer men eigenlijk een businessmodel bedoelt. Op zich niet vreemd, ze beantwoorden beide de vraag hoe een organisatie geld verdient. Een businessmodel gaat echter veel verder en geeft antwoord op vragen als:

  • Welke waarden biedt de organisatie aan klanten?
  • Hoe creëert de organisatie deze waarden?
  • Op welke wijze verdient de organisatie daarmee geld?

 

Dus wat is een businessmodel precies? Het maakt inzichtelijk hoe een organisatie waarde creëert, vermarkt en distribueert.

Waarom is een nieuw businessmodel nodig?

De wereld verandert in een rap tempo. Technologische ontwikkelingen maken het ondenkbare mogelijk, markten veranderen, klanten hebben andere behoeften en medewerkers verlangen andere dingen van werkgevers. Pas daarom uw businessmodel aan om op langere termijn succesvol te zijn. Een nieuw of herijkt businessmodel is nodig, omdat:

  • De markt om vernieuwing en verandering vraagt
  • De waarde propositie niet meer onderscheidend is
  • De organisatie krijst om aandacht voor innovatie
  • Het ondernemerschap naar een stevige impuls snakt

Herkent u bovenstaande punten? BRIL helpt met de creatie van meerwaarde. Neem vrijblijvend contact met ons op.

De 9 bouwstenen van het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is een handige tool die, op een overzichtelijke manier, het bedrijf in kaart brengt. Aan de hand van negen bouwstenen beschrijf u de organisatie, het verdienmodel, klanten, relaties en leveranciers.

BRIL gebruikt het Business Model Canvas als leidraad. Wij helpen klanten om op een overzichtelijke wijze tot de essentie van hun organisatie te komen. BRIL leert de organisatie, aan de hand van de negen bouwstenen en hun onderlinge relatie, tot consistente strategische keuzes te komen. Deze strategische keuzes leiden tot:

  • Onderscheidende waarde voor de klant
  • Meer waarde voor de organisatie zelf
  • Een evenwichtig verdienmodel

Of neem vrijblijvend contact met ons op.