...

Door de 'BRIL' van onze klanten

Leer innoveren! Start vandaag nog de innovatiemotor!

Onze klanten aan het woord

Met trots presenteren we zeven van onze mooie opdrachten voor organisaties uit verschillende branches, met ieder een eigen vraagstuk.

Referenties

Waarom zeven? Om je een kijkje te geven in onze keuken en je niet te overladen met onze andere honderden gave opdrachten. Trots? Ja, wij zijn super trots! Niet omdat we onszelf zo cool vinden, alhoewel we hele toffe opdrachten doen. Maar trots met een hele dikke glimlach voor onze klanten die de innovatiebeweging hebben weten in te zetten en daarop doorpakken.

IBN - Deelname Leergang Succesvol Innoveren - Rik van Schaijk

Ik heb zo veel energie gekregen van de leergang, dat is niet normaal! Ik heb een compleet andere denkwijze nu, ik wilde dat ik dat 10 jaar geleden had geweten. Wat mij opvalt is dat de urgentie wel gevoeld wordt, maar we vaak niet weten HOE er iets aan te doen. Nu weet ik het wel. Het zijn simpele kleine stappen. Maar je moet het wel doen. Mijn sales aanpak is nog tijdens de Leergang Succesvol Innoveren aangepast en het bleek een succes. Dat geeft je een boost om verder te gaan.

 

Mijn manier van werken is anders geworden, meer ondernemend. In plaats van het probleem voor mezelf houden en achter de schermen gaan goochelen leg ik het nu op tafel bij klanten. Ik zag expertise vragen als zwakte, maar het is een sterkte gebleken. Het wekt vertrouwen en het verrast. Nu is de klant deelgenoot van het proces en we willen er samen een succesverhaal van maken. Als ik nu een probleem voor mijn neus krijg pak ik de stappen en de sheets erbij van Leergang Succesvol Innoveren en kijk ik: hoe kan ik dit aanpakken?

Met het team, wat samengesteld was uit verschillende disciplines, heb ik nog steeds intensief contact. We hebben elkaar gevonden, daar waar we eerder elkaar niet zo snel zouden opzoeken. Zelfs als je denkt dat je zelf alles gezien hebt, schijnt iemand met een andere achtergrond toch nog nieuw licht op de zaak. Dat maakt het strakker en scherper! Dit zouden we veel vaker moeten doen.

De training van BRIL innovatie is niet uit een studieboek te halen. Dat maakt het sterk. De pluspunten op een rijtje: de interactie van de trainers, de opdrachten zijn pittig en uitdagend maar goed (hoewel het eerst simpel lijkt), duidelijke terugkoppeling van vorige keren en je verwachting wordt goed gemanaged, tijd voor de opdrachten te doen tijdens de trainingen, kritische vragen en hulp, super goede feedback (waar je energie van krijgt om weer verder te gaan). Het is praktisch en het belangrijkste: het werkt gewoon.

Dan is me nog een ding bijgebleven: experimenteren in je werk. Zo lang je aan het experimenteren bent met een probleem, is het experiment altijd geslaagd. Er is altijd een uitkomst. Misschien niet die je zelf wilde, maar je kan er wel weer verder mee bouwen.

Echt gaaf dat er iets compleet verandert is!

ibn-logo
logo van wijnen

Van Wijnen West - Strategie ondersteunen met klantwaarde & innovatie

Van Wijnen is een ontwikkelende bouwer, binnen de domeinen wonen, werken, zorgen, leren en recreëren. Van Wijnen creëert plekken waar je graag bent en waar je je thuis voelt. Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven. Dat is onze missie, en die missie heeft vandaag de dag meer inhoud dan ooit.

 

We zijn daarom met BRIL innovatie de samenwerking aangegaan om onze missie te ondersteunen met de nodige innovatie. Zo hebben we bijvoorbeeld ronde tafels over de toekomst van wonen georganiseerd om inzichten te krijgen in de behoefte van onder andere corporaties, gemeenten en beleggers. Vervolgens hebben we deze uitkomsten verdiept in een grootschalige digitale onderzoeken. De resultaten hebben aan de voorkant gestaan van de positionering van onze verschillende woonoplossingen en hoe we deze naast elkaar kunnen doorontwikkelen tot succesvolle proposities.

Daarnaast ondersteunt BRIL innovatie ons Driemteam, drie jonge collega’s die zich bezig houden met de vraagstukken van overmorgen. Van een grootse, vrije opdracht heeft Magda hen gestructureerd op weg geholpen om de ambitie en werkwijze te concretiseren met een succesvol innovatieproces als resultaat.

BRIL weet zich met oprechte nieuwsgierigheid te verdiepen in de organisatie om het bedrijf verder te helpen en beter te maken. Ze weten het echte verhaal van de klant op te halen, waarbij ze de relevantie voor de organisatie constant in het oog houden. BRIL heeft veel teweeggebracht. De kracht van BRIL zit in het nauw samenwerken met de organisatie en ons te verrassen met nieuwe perspectieven. In de communicatie is er soms maar een half woord nodig en BRIL weet hiermee al een extra laag toe te voegen.

BPD Zuid - Innovatie onderdeel van het werk maken

BPD, Bouwfonds Property Development, is een grote gebiedsontwikkelaar die nieuwbouw woonomgevingen realiseert in Nederland en Duitsland. Meer dan één miljoen mensen wonen in woonwijken die BPD heeft ontwikkeld. Dat doen ze vanuit de maatschappelijke overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn thuis in een prettige leefomgeving.

 

Binnen BPD hadden veel collega’s vernieuwende ideeën, maar door de vele projecten kwamen ze er niet aan toe deze goed op te kunnen pakken. BPD is op zoek gegaan naar een bureau dat gestructureerd hielp om zelf gemakkelijk en blijvend innovaties op te pakken. En met succes, we hebben twee volle innovatiecyclussen met begeleiding van BRIL opgezet en al een aardige innovatievitrine gevuld om direct te kunnen toepassen in onze projecten. De methodische aanpak van BRIL zorgde dat veel collega’s betrokken raakten. Een onvoorzien resultaat was dat collega’s persoonlijke groei doormaakten, doordat ze een rol op zich namen die heel anders was dan de rol bij hun normale werkzaamheden. De kracht van BRIL zit in het enthousiast sturen, maar vooral prikkelen en inspireren. Zo is bijvoorbeeld de eerste innovatiecyclus afgesloten met een leerevent, waarbij de opgepakte ideeën en experimenten op ludieke wijze tentoongesteld zijn aan de hele organisatie. Het hele event was tot in de puntjes verzorgd. Ik kan BRIL innovatie aanbevelen aan organisaties die innovatieve ideeën structureel en goed willen leren oppakken. De kunst zit hem erin dat je actie genereert en start met kleine overzichtelijke experimenten. Ze hebben een goede methodische aanpak dat resulteert in organisatorisch en persoonlijke groei.

logo bpd
22

Youké - Een succesvolle start van de innovatiebeweging

Als innovatieteam van Youké, een grote jeugdzorgorganisatie in midden en oost Nederland, hebben we de mooie opdracht om innovatie een prominentere plek te geven binnen de organisatie. Samen werken we aan jeugdhulp die meteen goed, persoonlijk en dichtbij is. Daarvoor is verandering nodig, in de organisatie én daarbuiten. Samen sterkmakers is het motto. Als innovatieteam wilden we een sterke start maken en heel veel collega’s inspireren om met ons samen de innovatiebeweging in te zetten. BRIL innovatie heeft ons geholpen om een fantastische dag te organiseren, zowel fysiek als digitaal, waarin elk element klopte. Van een prikkelende uitnodiging en een doordacht programma naar een sterke inleiding als innovatieteam en inspirerende innovatie workshops, tot een gave compilatie van de dag en het lanceren van ons eerste innovatiethema. Kortom een topdag als start van ons innovatieproces. Daarbij zetten we BRIL innovatie in als experts die ons adviseren bij onze innovatiestrategie en aanpak. Ze zijn kritisch, concreet en hebben een bak aan ervaring die ons helpt om de juiste stappen te zetten en successen te boeken.

Turien & Ansvar - Het innovatieteam in het zadel helpen om innovatie succesvol op te pakken

We waren op zoek naar een innovatiebureau dat ons als team van 11 collega’s uit allerlei hoeken van de organisatie kon trainen en handvatten kon aanreiken om innovatie vast te pakken. BRIL innovatie wist ons erg te verrassen en inspireren met een hands on programma. Ondanks dat het jammer was dat we de trainingssessies niet fysiek (gezien coronamaatregelen) konden organiseren, hebben ze ons weten digitaal weten te prikkelen, aan de slag gezet en ons als team laten groeien. Met een gezonde dosis humor hebben we een gestructureerd innovatieproces doorlopen, veel input opgehaald bij onze klanten en zijn we aan de slag gegaan met drie waardevolle ideeën. Super waardevol om elke stap met zoveel energie en diepgang te doorlopen. Als innovatieteam hebben we het innovatieproces eigen gemaakt en kunnen we met voldoende vaardigheden aan de slag met innovatie. Daarbij maken we in het vervolg ook gebruik van het Ideanote innovatieplatform van BRIL innovatie
logo turien
Renewi

Renewi - Van afvalverwerker naar grondstoffenleverancier

Renewi heeft als één van de grootste partijen in de afvalverwerking in Nederland zichzelf de uitdaging gesteld om te verschuiven van de partij van de vier wielen naar een volwaardige grondstofleverancier. Een heel nieuw perspectief op de business voor zowel medewerker als klant. Innovatie is daarbij een belangrijke peiler, die we veelal los van de organisatie organiseren. Maar hoe mooi zou het zijn als we ook de innovatiekracht van Renewi medewerkers zelf optimaal gaan inzetten? Met dit idee hebben enkele van onze medewerkers product development meegedaan aan de leergang Succesvol Innoveren. Een tof programma waarin we in een korte tijd samen met nog drie andere organisaties kennis hebben gemaakt met innovatie handen en voeten te geven. We zijn met een rugzak vol kennis, tools en ideeën teruggekomen en als toetje een succesvol experiment als resultaat.

Transport & Logistiek Nederland - Naar een klantgerichte organisatie

Transport & Logistiek Nederland is opgericht om de belangen van wegvervoerders te behartigen. Om onze klanten het beste op weg te helpen is het belangrijk dat we inzicht hebben in hun behoeften. Om dit te bereiken, wilden we van onze intern gerichte organisatie een klantgerichte organisatie maken. Toen we in contact kwamen met BRIL innovatie was het persoonlijke contact doorslaggevend om voor hen te kiezen. BRIL innovatie profileert zich heel sterk door dicht bij de klant te blijven en te kijken waar de behoeften liggen. Ook vond ik de methode die ze tijdens het innovatielab hanteerde, zoals het uitvoeren van kleine experimenten, erg leuk! Nadat ze ons inspireerden over hoe we met innovatie aan de slag konden gaan hebben ze ons stap voor stap begeleid. Hiermee zorgden ze dat het innovatieproces vlekkeloos verliep. BRIL innovatie gaf ons meer zelfvertrouwen. Met experimenteren leer je namelijk dat iets mag mislukken. Dat geeft een organisatie vertrouwen. Als je het niet probeert, weet je ook niet wat je kunt bereiken. Door deze mentaliteitsverandering zijn we steeds meer gaan proberen en hebben we de ‘innovatiesmaak’ te pakken gekregen.
TLN
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.