KPI’s

Hoeveel controle wilt u als organisatie precies hebben? Op welke prestaties wordt het succes van de organisatie afgemeten? Rekent u uw medewerkers wel af op die dingen die zorgen voor het behalen van de organisatiedoelstellingen? BRIL geeft graag antwoord in deze turbulente tijden voor managers. Wij vinden de juiste indicatoren (kpi’s) om het succes van de organisatie te meten. Dit betekent snel reageren op vragen uit de markt, zorgen voor de gevraagde transparantie en sturen op de realisatie van de strategie.

Kpi’s: transparantie en sterke drang naar controle

Alles is meetbaar. De digitalisering zorgt er bijvoorbeeld voor dat we vrijwel alles kunnen aflezen van onze smartphone. Van het aantal stappen per dag en onze persoonlijke slaapcyclus tot aan de ideale route en reistijd naar ons werk. Veel organisaties maken gebruik van deze nieuwe mogelijkheden. U kunt precies achterhalen waar de behoefte zit van iedere klant, maar ook waar de inefficiënties zitten binnen het bedrijf. Door deze grotere transparantie en door de steeds sterkere drang naar controle maken bestuurders meer dan ooit gebruik van kpi’s. Kpi’s zijn kengetallen, waaruit u de voortgang van het bedrijf kunt aflezen.

Voordelen van besturen met kpi’s

Ontdek de voordelen van besturen met kpi’s:

  • De beoordeling en besturing van het management is minder afhankelijk van subjectieve inschattingen
  • De keuze van essentiële kpi’s zendt een duidelijk signaal naar de organisatie
  • De selectie van kpi’s vertelt veel over de prioriteiten van het bestuur
  • Dwingt de organisatie tot nadenken over de vertaling van de strategie in concrete kengetallen

Nadelen van besturen met kpi’s

Er bestaat ook een keerzijde wanneer uw bedrijf te standvastig en krampachtig gebruik maakt van kpi’s. Kpi’s zijn weliswaar belangrijk om te bepalen waar het bedrijf staat, maar te veel en alleen maar sturen op kpi’s leidt tot minder waarde voor de klant en dus minder waarde voor de organisatie. Enkele nadelen van het besturen met kpi’s:

  • Kpi’s beelden maar een deel van de werkelijkheid uit
  • Te veel kpi’s hebben geen sturende werking
  • Bij een groot aantal kpi’s ligt het resultaat vaak rond het gemiddelde

Kies de juiste weg met relevante kpi’s

Kpi’s vertellen waar de organisatie staat. Sturing van de organisatie vindt niet alleen plaats op basis van kpi’s. Door de veranderende wereld moet het management van de toekomst zich vandaag nog aanpassen. In deze veranderende wereld is controle erg belangrijk. Net als ruimte voor experimenten voor werknemers, zodat zij echt waarde toevoegen voor klanten, henzelf, de organisatie en de maatschappij.

Leid uw organisatie van gemiddelde prestaties naar exceptionele prestaties. BRIL leert veilig experimenteren. Wij helpen u graag.