...
Download
Vergroot het innovatief vermogen!

Laat je gegevens achter en ontvang de whitepaper direct in je e-mailbox!

Vergroot het innovatief vermogen!

Alles wat je moet weten over leren innoveren met kleine experimenten. In een wereld waarin verandering de enige constante factor is en waarin markten zich sneller ontwikkelen dan organisaties, is het innovatief vermogen van je organisatie de sleutel tot succes. Vergelijk de huidige tijd met een permanente verbouwing, waarin de verkoop succesvol door moet gaan. Organisaties moeten leren omgaan met verandering. Want ontwikkelingen zijn moeilijk bij te benen.

Deze White Paper geeft je inzicht in manieren waarop je als organisatie wendbaar wordt en veerkracht kunt opbouwen. Onderbouwd vanuit de wetenschap, 250.000+ vlieguren van de BRIL innovatie-experts en de rol van Toni Sfirtsis als professor Strategie & Innovatie aan de TIAS School for Business and Society.

Veel inspiratie en leesplezier!
Download
Vergroot het innovatief vermogen!

Laat je gegevens achter en ontvang de whitepaper direct in je e-mailbox!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.