...
Home » Blog » Waarom de agile methode meer vraagt van werknemers en het management

Waarom de agile methode meer vraagt van werknemers en het management

Lenig, flexibel en adaptief!

Vergelijk jouw organisatie met een slangenmens. Lenig, flexibel en adaptief. Dat is kort samengevat wat er wordt bedoeld met het idee van agile. In deze blog komt aan bod wat de implicaties zijn van een agile filosofie, en hoe belangrijk deze zijn bij het vergroten van de innovatiekracht van je organisatie.

Het waarom van Agile

Organisaties veranderen niet snel genoeg. Terwijl de levensverwachting van mensen positief stijgt, daalt die van organisaties. Startups schieten als paddenstoelen uit de grond, maar verdwijnen ook net zo snel weer uit het zicht. Om toekomstbestendig te zijn, dien je dus te zorgen voor een flexibele en lerende organisatie.


In de praktijk zien we verschillende redenen om te starten met een agile methode. Een gebrek aan een innovatiestrategie, dichter bij de klant staan, meer waarde creëren in de producten, aanpassen aan de veranderingen in de markt; het zijn slechts enkele voorbeelden. Een overkoepelende motivatie is om te ontdekken hoe de kwaliteit van het eindresultaat kan stijgen door te innoveren.

Van command & control naar connect & engage

Vanuit de agile filosofie worden projecten iteratief vormgegeven. Er is dus volop aandacht voor evaluatiemomenten om veranderingen direct door te voeren. Er is geen eindbestemming met een bepaald idee voor ogen, maar geleidelijk wordt er bijgestuurd naar een geslaagd resultaat. Geen projectteams dus die met een opdracht naar een kamertje worden gestuurd, maar continu contact met een opdrachtgever, de klant of medewerkers van je organisatie.

Om de agile methode succesvol in te zetten, is de volledige overtuiging en inzet van je hele organisatie nodig. De aanpak van innovatie reikt verder dan alleen de Research & Development afdeling, maar heeft betrekking op de gehele organisatie, dus zowel de medewerkers als het management. Veel organisaties gaan via de traditionele Command & control te werk: grip houden, alles beheersen, alleen investeren als de uitkomst van een ‘innovatie’ bekend is. De huidige tijd vraagt echter om connect & engage. Zoals de termen al aangeven, dienen medewerkers zich met elkaar te verbinden en de discussie met elkaar aan te gaan. Alleen als de eigen bedrijfswaarden kritisch bekeken worden, kun je stappen vooruit maken. Hierdoor bereik je de nieuwe mindset die nodig is om agile werken te laten slagen.

Voor managers betekent dit concreet dat zij hun rol zullen moeten aanpassen om anderen te kunnen coachen en begeleiden. Een stukje loslaten en vertrouwen op het team. Maar ook voor medewerkers kan de agile methode in eerste instantie lastig zijn. Het vergt meer tijd, transparantie en interesse voor het vakgebied van een ander. Door de grote hoeveelheid feedback, worden eigenschappen als reflectie en eerlijkheid op de proef gesteld.

Aan de slag met Agile methode via het innovatieplatform

Het introduceren van een agile methode in een organisatie is een ingewikkeld proces. Bij BRIL innovatie zorgen wij met ons innovatielab voor de juiste tools en begeleiding, zodat hobbels in de weg eenvoudiger ontweken kunnen worden. Iedere organisatie kiest voor een andere invulling of methode van agile werken. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van de Scrum methode, maar afhankelijk van de kennis van medewerkers zijn er vele opties. Daarom heeft BRIL innovatie een innovatieplatform ontwikkeld. Dit leidt innovatie in goede banen en zorgt voor continu overzicht. In combinatie met workshops, trainingen van ambassadeurs en online tools, zorg je dat jouw organisatie leert innoveren en klaar is voor de toekomst.

Wil je meer weten over hoe je innovatie vorm kunt geven binnen jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.