...

Download hier onze gratis Innovatieformats

Direct zelf aan de slag

Kom samen met je team tot nieuwe ideeën of inzichten, business modellen, verdienmodellen of scherp je pitch aan met deze gratis innovatietools.  

Onze innovatieformats & -templates

Wij werken graag in een hybride vorm van innovatie, een tailor made aanpak voor iedere klant. We gebruiken daarbij theorieën en tools die het beste aansluiten bij jouw specifieke innovatie uitdaging.


We delen gratis de innovatieformats, -tools en -templates waarop we ons unieke gedachtegoed gebaseerd hebben.

Innovatie templates

Pitch canvas

Business Model Canvas

Design Sprint 5-daagse

Waarde propositie Canvas

9 Jobs to be done vragen

Big Hairy Audacious Goal

Hackathon checklist

Innovatie whitepapers

Voorbij de hype. Innoveren in het AI tijdperk

De 9 innovatie-springplanken om succesvol te innoveren

Help mijn organisatie wordt innovatief!

Vergroot het innovatief vermogen

Innovatie is meer dan leukste en wildste ideeën verzamelen,...

…innovatie gaat over de denkkracht van mensen inzetten om morgen nog steeds waardevol te zijn!
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.