...
Home » Blog » Experiential learning: we leren beter door samen te beleven

Experiential learning: we leren beter door samen te beleven

Openstaan voor wat nieuw is, is één van de basiselementen van leren!

Het wordt kouder en de herfst doet zijn intrede. We zijn al weer hard aan de slag en de vakantie lijkt lang geleden. Afgelopen zomer zijn bijna 13 miljoen Nederlanders naar het buitenland getrokken en gaven we meer dan 15 miljard euro uit aan niet-zakelijke reizen.

De drie belangrijkste motieven om naar het buitenland af te reizen waren:

  1. Tot rust komen, het hoofd leegmaken
  2. Sport, natuur, avontuur
  3. Andere omgeving, nieuwe prikkels

Wij zoeken dus door ontspanning en inspanning afleiding van waar we de rest van het jaar druk mee zijn. De harde schijf resetten, zeg maar. Maar een groot deel wil ook nieuwe indrukken opdoen, geïnspireerd worden en zich kunnen verbazen.

Dat laatste, openstaan voor wat anders is, is ook een van de basiselementen van leren. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle, innovatieve bedrijven veel meer op de buitenwereld gericht zijn dan hun meer traditionele concurrenten. Hun medewerkers zoeken bewust naar andere patronen en laten zich inspireren door ontwikkelingen in de meest diverse domeinen, van biologie tot bedrijfskunde, van demografie tot cultuur. Dat actieve leergedrag is terug te vinden in alle lagen van de onderneming maar wordt altijd actief beleefd en gedemonstreerd door het senior management zelf.

Naast klassiekere leerprocessen zoals die in opleidingen en trainingen veel aan bod komen is voor hun het leren door zelf te beleven, een belangrijk onderdeel van het ontwikkelproces.Experiential learning is op zich natuurlijk niet nieuw maar het vindt steeds meer zijn weg in het bedrijfsleven. Het is niet hetzelfde als ervaring al maakt ervaring ervaren wel makkelijker. Een groot voordeel van deze leerstijl is dat hij lang beklijft en de geleerde lessen eenvoudig om te zetten zijn in andere situaties of markten. In vaktermen, de transfer van kennis naar handelen en concrete praktijk is rijker.


Bij BRIL werken we al langer met dit experiential learning principe. We organiseren innovatie expedities naar verre en niet zo verre bestemmingen, houden workshops in het veld maar werken ook veel met leren van praktijkexperimenten. Een van de dingen die wij zelf daarbij geleerd hebben is dat de kwaliteit van de interactie rechtsreeks gerelateerd is aan de kwaliteit van het leren. Hoe meer er gegeven en gehaald wordt tussen de deelnemers, hoe meer iedereen leert. Leren van klanten of collega’s is dus geen kwestie van zenden en ontvangen maar met oprechte interesse en onbevangen nieuwsgierigheid het gesprek aangaan. Het juiste klimaat en een prikkelende omgeving dragen zeker zoveel bij aan kennisopbouw en de ontwikkeling van vaardigheden dan de inhoud.


Of anders gesteld: we leren beter door samen te beleven en dat kan altijd en overal, ook bij u.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.