...
Home » Blog » Innovatief vermogen vergroten, experimenteer!

Innovatief vermogen vergroten, experimenteer!

Leer innoveren: vier concrete tips!

Het vergroten van het innovatief vermogen is voor organisaties noodzakelijk om succesvol te kunnen blijven in continu bewegende marktomstandigheden. Maar veel bedrijven weten niet hoe om te gaan met de paradox, aldus onze BRIL-collega Professor Dr. Toni Sfirtsis in het FD. Aan de ene kant focussen organisaties op lange termijn op innovatie, aan de andere kant wil men op korte termijn geld blijven verdienen.

Een experimenteer-benadering lijkt deze worsteling te verlichten. Door van experimenteren een kerncompetentie te maken wordt structureel het innovatief vermogen vergroot. Verschillende organisaties, van Marks & Spencer tot aan Friesland Campina, hebben al laten zien dat deze manier van innoveren zeer succesvol is. Intuit is bijvoorbeeld als organisatie geëvolueerd van standaard leverancier van financiële software tot een ware innovator in de manier hoe mensen hun persoonlijke financiën managen.

Vier tips voor een groter innovatief vermogen

Tip 1: Houd het klein en jaag creativiteit aan

Hoe kun je als winkel de klant nog meer van dienst zijn in de keuze van het juiste product? Nordstrom, een vooraanstaande fashion retailer, heeft hier een experiment aan gewaagd in hun innovatielab. Gedurende een volle week heeft een team van verkopers en developers zowel een idee ontwikkeld, uitgewerkt in een product en gelanceerd. Met enkel papieren prototypes en twee iPads zijn ze gekomen tot een nieuwe app, die het klanten mogelijk maakt om foto’s van henzelf met verschillende zonnebrillen naast elkaar weer te geven. Zonnebrillen konden zo goed met elkaar vergeleken worden en de klant kan een betere keuze maken. Door het experiment klein te houden in budget en doorlooptijd, in dit geval een week met twee iPads, verhoog je de creativiteit om tot innovatieve oplossingen te komen en beperk je het afbreukrisico voor de organisatie. Nieuwsgierig hoe dit experiment in z’n werk ging? Bekijk het filmpje van Nordstrom innovatielab.

Tip 2: Betrek minimaal 1 klant en maak ze ambassadeur

Waarom falen veel innovaties? Niet omdat organisaties geen product of dienst kunnen ontwikkelen, maar omdat niemand de waarde ziet van het ontwikkelde innovatieve product. De enige die kan beoordelen of iets waarde toevoegt is de klant zelf. Om bij het voorbeeld van de zonnebrillen-app van Nordstrom te blijven: dit team is letterlijk in de winkel gaan experimenteren en hebben klanten actief om feedback gevraagd. De developers tekenden een eerste concept uit op papier, de verkopers zijn dit gaan toetsen bij klanten. Met behulp van feedback was het team in staat om een app te ontwikkelen die als zeer waardevol door klanten werd beoordeeld.

Tip 3: Benoem een divers team en benut de maximale denkkracht

De groeiende voorkeur voor een team van werknemers met verschillende achtergronden is een uitdaging voor veel managers. Om het innovatief vermogen te vergroten in de gehele organisatie is het de moeite waard om die uitdaging aan te gaan. Het volgende voorbeeld illustreert dit. Een aannemer wil op innovatieve wijze meer geld verdienen met woningen. De meer traditionele werknemer zal vanuit bestaande kaders optimalisaties bedenken. Efficiënte processen, sneller en goedkoper bouwen met hetzelfde resultaat. Iemand van de marketingafdeling zal eerder nadenken over hoe klanten te verleiden met een unieke propositie. Terwijl misschien de meest innovatieve werknemer wilde plannen heeft om klanten niet meer te laten betalen voor hun woning zelf, maar voor de dienstverlening daaromheen. Zet personen uit verschillende lagen met diverse achtergronden bij elkaar en er ontstaat een productieve spanning om de maximale denkkracht van je organisatie te benutten.

Tip 4: Evalueer systematisch en leer innoveren

Stel jezelf de vraag wanneer een experiment geslaagd is. Is dat wanneer het experiment werkt en uitgerold kan worden door de organisatie? Of is het ook succesvol als we concluderen dat iets niet werkt, maar we wel aanwijzingen hebben hoe het anders moet? Dan ben je aan de slag met innovatief vermogen vergroten.

Stel je eens voor dat je bij een revalidatiekliniek werkt en bedenkt dat het wel eens zeer waardevol zou kunnen zijn voor nieuwe patiënten om ervaringen te delen met huidige revalidanten. In het experiment organiseer je een tweetal bijeenkomsten waarin deze twee groepen elkaar ontmoeten en kunnen praten over verschillende onderwerpen. Uit het experiment blijkt dat praatsessies niet zo aanslaan. Heeft het experiment dan gefaald? Ons motto is dat elk experiment per definitie geslaagd is, mits daarvan geleerd wordt. Het is niet erg om te concluderen dat je aannames die je vooraf had niet blijken te kloppen. Als er maar systematisch op geëvalueerd wordt. Stel jezelf de vraag waarom deze aannames niet juist waren. Uit het experiment zouden aanwijzingen kunnen komen dat de rondleiding door de kliniek door huidige revalidanten om nieuwe patiënten wegwijs te maken en een praatje te maken over het proces dat zij hebben doorgemaakt sterk bijdraagt aan de klanttevredenheid. Een nieuw experiment is geboren. Als bij elk experiment het uitgangspunt is om ervan te leren, dan is elk experiment geslaagd en wordt innovatie een kerncompetentie van de organisatie.

Onze conclusie hieruit is: Pak dat ene leuke idee op en start een klein innovatie-experiment!

Wilt u concreet aan de slag met het vergroten van uw innovatief vermogen? BRIL innovatie helpt organisaties in het opzetten van hun eigen experimenteer-benadering en het introduceren van hun innovatielab. De ideeën die uit voortvloeien kun je met behulp van het innovatieplatform in goede banen leiden. 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.