...
Home » Blog » Scrum werken: wakker innovatie aan!

Scrum werken: wakker innovatie aan!

Home » Blog » Scrum werken: wakker innovatie aan!

Waarom scrum werken?

Er zijn boeken vol geschreven over verandermanagement, agile werken en de scrum methodologie. In ondertitels wordt beloofd dat dit leidt tot sneller, beter en effectiever werken. Een ontzettend mooie belofte natuurlijk! Uitgangspunten van scrum werken zijn dat je organisatie in de praktijk aan de slag moet, in plaats van op papier veranderingen uitwerkt. Ook moeten organisaties openstaan voor het wijzigen van werkwijzen en gewoonten. In andere woorden, het aanpassingsvermogen wordt op de proef gesteld. De concrete invulling van veranderingen blijft voor veel bedrijven echter een uitdaging.

Wat kan mijn organisatie met Scrum werken?

Vanuit de agile filosofie, die bij het sturen van onze projecten als basis dient, wordt scrum werken ingezet om innovatie vorm te geven. Bij scrum werken wordt een project op kleine basis gestart, met als doelstelling een snel en groot mogelijk resultaat met een gemengd team. Aan de hand van sprints wordt een idee direct in de praktijk gebracht. Met iedere sprint wordt een stap gezet richting het implementeren van nieuwe producten of diensten voor de klant. Bij BRIL innovatie zijn we van mening dat innovatie een continu proces is. Natuurlijk, daar zijn sprintjes voor nodig, maar dit is niet altijd de enige manier om vooruit te komen.

Scrum werken: het ideale recept om te innoveren

Scrum heeft zijn effectiviteit bewezen en blijkt de juiste methode bij het doorvoeren van veranderingen. Een illustratie is het snelle inzicht in fouten. En wie wel eens zijn hoofd heeft gestoten, weet hoe goed fouten worden herinnerd. Juist hieruit kunnen lessen getrokken worden. Bij scrum sessies wordt in de meest optimale vorm in een korte sessie besproken wie waarmee bezig is. Teamleden kunnen bij één persoon – een scrum master – terecht voor eventuele problemen, die fungeert als katalysator. Het kenmerk van een katalysator is dat deze een reactie versnelt zonder zelf aangetast te worden. En dat is precies de rol van een scrum master.

Nieuwe rol voor het management

Scrum is meer dan een managementterm. Het is een voorbeeld van hoe teams efficiënt kunnen werken. Het verlies aan controle over processen is geen prettig gevoel en kan ingaan tegen je bestaande normen. Vaak wordt daarom vergeten dat innovaties beginnen vanuit medewerkers. Bij hen is juist de meeste kennis aanwezig, vanwege onder andere de korte lijnen met klanten. Bij scrum werken wordt iedere medewerker dan ook betrokken bij het inbrengen van ideeën, het uitwerken van plannen en de evaluatie. Hiermee komt een einde aan de hiërarchie, en kan zelfsturing tot mooiere resultaten leiden. Deze opzet zorgt voor een grotere slaagkans van innovaties.

Scrum heeft te maken met leren door te doen

De beste ideeën ontstaan onder de douche. Het zou zonde zijn als deze in grote projecten geen ruimte zouden krijgen. Door de kleine, multidisciplinaire teams waarin gewerkt wordt bij scrum is er volop mogelijkheid om over deze ideeën te sparren. Waarom tijd verliezen aan uitvoerig documenteren, als een idee ook direct uitgevoerd kan worden?

De scrum werkwijze is optimaal toegepast in ons innovatielab. BRIL innovatie helpt jouw organisatie in het opzetten van jouw eigen experimenteerbenadering. Op deze manier krijgt innovatie een welverdiende plek binnen jouw organisatie. Innoveren met het innovatielab betekent sneller en goedkoper vooruitgaan. Doordat uiteindelijk het resultaat voor de klant van waarde is, is ook uw resultaat effectiever!

De huidige wijze waarop ondernemingen waarde leveren aan hun klanten is niet de wijze waarop waarde geleverd gaat worden in de toekomst. Om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van groei is de scrum methode slechts een onderdeel.

BRIL innovatie heeft veel ervaring met het begeleiden van projecten aan de hand van deze methode. Ben je op zoek naar meer informatie of heb je interesse om een project te starten? Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan via ons contactformulier.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.