Innovatie advies

Je bent hier: Home » Innovatie advies

Innovatie als continu proces

Veranker innovatie als manier van werken in jouw organisatie, met ons innovatie advies.

Wij geloven dat organisaties moeten werken aan wendbaarheid en innovatie. En dat is meer dan de leukste en wildste ideeën verzamelen, innovatie gaat over de denkkracht van mensen inzetten om morgen nog steeds waardevol te zijn. Hoe pak je dit aan? Wij zetten onze ervaring en expertise in om jou te helpen met een passend innovatie advies.

 

Een innovatiehartslag is de sleutel tot bestaansrecht en succes. Wij helpen organisaties met innovatie advies, te transformeren naar toekomstbestendige en klantgerichte organisaties. Van het bepalen welke innovatiestrategie het beste bij jullie organisatie past tot het creëren van een ware innovatiebeweging en het inbedden van een innovatiecultuur.

Ons innovatie advies: de innovatiemotor draaiende in 180 dagen

Zet de innovatiekaders

lees meer

Klaarstomen innovatiecoaches

lees meer

Leidinggeven aan innovatie

lees meer

Grip op innovatie activiteiten

lees meer

Bouw aan een innovatiecultuur en gebruik je eigen innovatiekracht

Op zoek naar een goed innovatie advies? BRIL innovatie helpt organisaties om innovatie te verankeren in de manier van werken in het tempo waarin dat voor jouw organisatie gewenst is.

  • Wij leiden een innovatieteam op tot ware interne coaches van het innovatieproces.

 

  • Ideeën in de organisatie zijn er voldoende! Wij maken ze samen met het innovatieteam werkend.

 

  • Wij zorgen voor een top-down borging in een innovatieproces waar innovatie van onderaf plaatsvindt en gefaciliteerd wordt door de top.

 

  • Innoveren doe je in de wereld van de klant, want een innovatie heeft pas waarde als de klant het waardevol vindt, én ervoor wil betalen.

Neem contact op

Innoveren is iets op een andere manier doen, met meer resultaat

Om blijvend in te kunnen spelen op een markt die continu in beweging is, geloven wij dat je innovatie niet als een traditioneel project kunt oppakken. Innovatie inbedden in een organisatie vraagt meer dan alleen het toepassen van alleen een enkele innovatietool zoals design thinking, scrum of lean start up. We gebruiken zeker elementen van deze innovatietools in onze aanpakken. Toch heeft ervaring ons geleerd dat voor de innovatievraagstukken van organisaties, meer nodig is dan de toepassing van één individuele innovatietool. Wij geloven dat je leert innoveren door te experimenteren met de uitvoering van innovatie. Dit is de rode draad in ons innovatie advies.

Project vs Experiment

  1. Een experiment is klein
  2. Minimaal 1 betrokken klant als ambassadeur
  3. Maak een divers innovatieteam
  4. Evalueer en leer van het innovatie advies