...
Home » Blog » Innovatieproces stappen: de vijf ingrediënten voor succesvol innoveren

Innovatieproces stappen: de vijf ingrediënten voor succesvol innoveren

Een succesvolle innovatiebeweging kent heldere innovatieproces stappen!

Hoe krijgt innovatie de aandacht die het nodig heeft? Welke innovatieproces stappen moet je eigenlijk zetten om een succesvolle innovatiebeweging in gang te zetten? Waarom eigenlijk innovatieproces stappen, innovatie is toch vrij exploreren? Hoe maken we innovatie onderdeel van het werk? Welkom in de wondere wereld van de innovatieparadox! Er bestaat geen twijfel over dat innovatie zeer belangrijk is, dat het zelfs van levensbelang is voor iedere organisatie. Maar tóch is het handelen daarnaar lastig en moeilijk. We weten dat het belangrijk is, maar onder druk van operationele bezigheden wordt er te vaak van deze prioriteit afgezien.

We geven je in deze blog dé belangrijkste ingrediënten, die als innovatieproces stappen onmisbaar zijn, voor een succesvolle innovatiebeweging.
5 ingredienten succesvol innoveren

Innoveren kent een aantal cruciale innovatieproces stappen!

Te vaak wordt bij innovatie gedacht aan “leuke dingen doen en leuke dingen bedenken” of aan “het doen van geweldige uitvindingen”. Vaak horen wij ook “laten we een club slimme jonge honden de nieuwe wereld vormgeven”. Wij zijn de laatsten die zeggen dat innovatie niet leuk is. Wij geloven ook dat innovatie leidt tot geweldig nieuwe werkwijzen, producten of diensten. En ook enkele slimme, soms jonge mensen met een verfrissende blik op de wereld helpt om tot nieuwe inzichten te komen.

Maar… vergeet niet dat innovatie ergens toe moet leiden! Meer resultaat: voor de klant, voor de medewerkers, voor de organisatie, voor de wereld. Veel te vaak wordt innoveren ingevuld met loslaten, ruimte geven en dan komt de vernieuwing vanzelf. Niets is minder waar. Om echt resultaat te behalen en innovatie in te bedden als competentie, zijn een aantal innovatieproces stappen van wezenlijk belang voor het slagen van de innovatiebeweging.

Ingrediënt 1: Jazeker, waartoe??? De innovatiestrategie.

Innovatie is vaak een buzz woord. Het roept te veel associaties en eigen invullingen op en voor je het weet interpreteert iedere medewerker het op een andere manier dan eigenlijk bedoeld is. Het is daarom van cruciaal belang om duidelijke richting en kaders te stellen aan de innovatiebeweging. Hebben jullie een heldere innovatiestrategie? Wat verstaan jullie onder innovatie? Waar moet innovatie toe leiden? Welke managementdoelstellingen kun je koppelen aan innovatie? Wat verwachten jullie van de organisatie? Welke rol gaat een ieder vervullen? Met welke prioritering aan relevante strategische vraagstukken gaan jullie aan de slag?

Kortom een innovatiestrategie helpt om de organisatie richting te geven, maar ook om de noodzaak en het belang van innovatie over te brengen. Tevens geeft het medewerkers inzicht wat er van ze verwacht wordt. Van de innovatieproces stappen is dit de eerste en een hele belangrijke stap. 

 

Ingrediënt 2: Innovatieproces stappen & aanjagers benoemen

Met enkel een innovatiestrategie ben je er nog niet. Zodra iedereen weet waarom en in welke richting jullie gaan bewegen, is het belangrijk om de organisatiestructuur, tools en handvatten aan te reiken hoe jullie met innovatie aan de slag gaan. Doe je dit niet dan gaat óf iedereen weer aan de slag met dat wat we altijd deden, óf ze schieten alle kanten op.

Een succesvolle innovatiebeweging kent heldere innovatieproces stappen. Dat geeft duidelijkheid met welke vraagstukken je als eerste aan de slag gaat, wat voor type relevante oplossingen jullie zoeken, hoe deze geprioriteerd gaan worden, welke ideeën er daadwerkelijk getest worden en waarom anderen pas later opgepakt worden, hoe de lessen ingebed worden en succesvolle experimenten geïmplementeerd worden. Wij zien dat het samenstellen van een divers innovatieteam (uit alle hoeken van de organisatie) die innovatie aanjagen, het proces faciliteren en bewaken. 

Ingrediënt 3: Opbouwen van een innovatiemindset

Naast een helder proces moet het ook duidelijk zijn dat een innovatiemindset voor iedereen weggelegd is. Of je nu makkelijk nieuwe ideeën oppert of een rol kunt spelen in het uittesten van een idee, soms hebben collega’s een extra zetje nodig. Maak ze ook duidelijk dat innoveren niet per se gaat over grote uitvindingen, over hele grootse projecten of enkel voor de slimme koppen is weggelegd. Innovatie gaat over met een klein budget in een korte tijd relevante en waardevolle ideeën (groots en klein) uittesten en daarvan leren.

Word verliefd op de uitdaging van je klant, niet op je eigen oplossing.

Zo’n innovatiemindset vraagt om andere competenties. Als organisaties zijn we gewend aan het werken in projecten. We worden snel verliefd op onze eigen oplossing en die staat er dan ook aan het einde van een project. De kans is dan echter heel groot dat we veel manuren en veel geld hebben gestopt in een op eerste zicht top-idee, dat vervolgens niet blijkt te werken in de markt. Bij innovatie gaat het veel meer om het uittesten van aannames achter een idee, om erachter te komen voor welke doelgroep écht werkt en wat niet. Deze manier van denken en werken lijkt simpel, maar is in de praktijk niet zo vanzelfsprekend. De derde stap van alle innovatieproces stappen, maar één die zeker niet overgeslagen mag worden. 

Ingrediënt 4: Prioriteit op de MT agenda & waardering

Zodra een innovatiestrategie is geformuleerd, een team van enthousiaste innovatie aanjagers de innovatieproces stappen hebben uitgezet en de organisatie in beweging hebben gezet om vorm te geven aan innovatie, is het van cruciaal belang om regelmatig te reflecteren op deze innovatiebeweging op directieniveau. Bij innovatie draait het om een beweging van bottom-up, én tegelijkertijd is de betrokkenheid en aandacht van top-down net zo belangrijk. Dit betekent niet alleen dat innovatie op het prioriteitenlijstje moet staan van het MT, maar ook dat het bijdragen aan innovatie gewaardeerd moet worden. Waardering kun je invullen vanuit verschillende perspectieven, denk bijvoorbeeld aan: aandacht, onderwerp van gesprek, uitdragen en complimenteren, tijd & budget, incentives, etc. 

Ingrediënt 5: Vertel, vertel, vertel…laat de innovatieproces stappen zien!

Tot slot, succes wordt enkel een succes wanneer je het laat zien en van je laat horen. Communicatie en marketing zowel binnen de organisatie als daarbuiten helpen enorm om de innovatiebeweging te boosten. Vier samen de lessen en de successen! Dat hoeft echt niet altijd een enorm grote inhoudelijke boodschap te zijn, ook tussentijdse knipoogjes dragen bij aan het “rumoer rondom de innovatiebeweging”. Laat medewerkers trots zijn op dat wat jullie met z’n allen ontdekken, bedenken en bereiken. En hoe leuk is het als ook jullie klanten, samenwerkingspartners en de buitenwereld daarvan kan meegenieten?!

Meer weten over innovatieproces stappen, hoe je als organisatie wendbaar wordt, innovatie als competentie kan inbedden en leiding kan geven aan een innovatieve organisatie? Bekijk onze innovatie workshopsLeergang Succesvol Innoveren, of innovatie programma! Of neem contact met ons op, wij helpen je graag jouw innovatieproces vorm te geven.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.