...
Home » Blog » Lean Agile…wat heb je aan al die hippe methodieken?

Lean Agile…wat heb je aan al die hippe methodieken?

Wanneer gebruik je welke methodiek en wat levert dit op als organisatie?

Lean, agile, scrum, design thinking, sprints, start-up thinking, growth hacking, leanUX…en zo heb je misschien nog van tig andere hippe innovatiemethodieken gehoord. Maar hoe kun je als organisatie door de bomen het bos nog zien, wanneer gebruik je welke methodiek en wat levert je dit op als organisatie? In deze blog lees je daar meer over.

Lean Agile…wat heb je aan al die hippe methodieken?

En dat is continue waardecreatie. Hoe kun je als organisatie ook naar de toekomst waardevol blijven voor je klanten? Hoe kun je slimmer, sneller, beter van dienst zijn voor de klant en opgewassen zijn tegen de concurrentie? Hoe zorgen we ervoor dat de innovatiekracht optimaal benut wordt? En dat de organisatie innovatie als competentie verder inbedt? Organisaties erkennen breed dat innovatie en innoveren cruciaal is voor hun organisatie, het maakt vaak ook onderdeel uit van de strategische pijlers. Het gebruik maken van een aantal gestructureerde werkwijzen, zoals lean, agile of de eerdergenoemde methodieken, helpt om de manier van werken te veranderen. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Succesvolle organisaties zijn continu bezig met het motiveren en opleiden van medewerkers om elke dag die glimlach (of traan van geluk) bij de klant op het gezicht te toveren. En dat zal steeds meer met creatieve en innovatieve concepten, producten en diensten gaan, die op creatieve en innovatieve manieren worden aangeboden.

Makkelijker gezegd, dan gedaan!

Maar zo makkelijk is dat niet, innoveren. Dat vergt een flinke dosis doorzettingsvermogen en inspanning om juist niet te doen wat we altijd deden. En dat terwijl wat we tot vandaag deden, wel nog gewoon door moet lopen en zo optimaal mogelijk moet functioneren. Toch moet de focus steeds meer gaan naar hoe we als organisatie morgen waarde willen bieden. En daar hoort een heldere strategie, kaders en richting bij. Want al heb je nog zoveel tools en methodieken om tot innovatie te komen, zomaar in het wilde weg innoveren leidt vaak tot chaos. Dan komen we met 1001 ideeën (aan ideeën ontbreekt het namelijk vaak niet), maar de vraag is: Hoe relevant zijn deze? En dragen ze bij aan waar we als organisatie over vijf jaar of tien jaar willen staan? Waar gaan we wel en waar gaan we niet mee aan de slag?

De kunst van succesvol innoveren is niet om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen, maar om gestructureerd te werken aan zoveel mogelijk relevante ideeën en deze ook werkend te maken!

Van lean agile tot design sprint en growth hacking: wanneer pas je ze toe?

Elk team en elke organisatie werkt verschillend, en een heel aantal maken gebruik van een of enkele bekende innovatiemethodieken. Maar voor heel veel organisaties en teams is het erg zoeken naar een best passende innovatieaanpak. En dan kun je aardig in de war raken met zoveel hippe namen aan innovatiemethodieken. Waar het uiteindelijk om gaat is om een manier te vinden die ervoor zorgt dat je als organisatie tot waardevolle ideeën komt en hoe je deze snel en slim kunt uittesten, voordat je deze op een innovatieve manier kunt implementeren. Laat ons je meenemen langs de meest toegepaste innovatietechnieken:

1. Design Thinking focust zich voornamelijk over de “waarom” vraag. Als team en organisatie ga je op zoek naar de best passende oplossing voor een innovatie uitdaging. Voornamelijk gefocust op de pijnpunten van klanten.

2. De Lean Startup methodiek draait om gevalideerd leren. Deze methodiek is interessant om de relevantie van ideeën te bepalen. In kleine, krachtige innovatie experimenten worden aannames getest op zoek naar een minimal viable product.

3. Scrum is een agile methodiek om succesvolle ideeën grootschaliger te implementeren, maar dan wel op een ontdekkende manier. Het gaat om korte en krachtige sprints om snel in kleine stappen een succesvol idee werkend te maken. Ook hier staat leren én bijsturen centraal.

4. Tot slot Growth Hacking focust zich op het groeien van de business (of van een idee). Het is een vorm van experiment gedreven marketing, waarbij het draait om data en experimenteren. Geen grote plannen, maar direct in het klein in de praktijk testen van het vermarkten van je product of dienst. Bekijk hier hoe AirBNB dat heeft gedaan.

Ons advies: start klein en ga op ontdekkingsreis.

Deze innovatiemethodieken (Lean Agile etc.) gaan over innoveren en kunnen in elke organisatie, in elk team, in verschillende branches toegepast worden. Voordat je als organisatie aan de slag gaat met deze methodieken, is het belangrijk je te beseffen om klein te starten. Raak niet overvallen door al de moeilijke procesaanpakken, maar bedenk welke elementen interessant zijn voor jullie organisatie. Wat wil je bereiken, wat moet het opleveren? Ga je voor het versneld testen van een idee? Wil je al doende ideeën implementeren? Of is het uitgangspunt het bouwen aan de innovatiecompetentie van de organisatie?

Het inzetten van elke methodiek vraagt om verandering van de organisatie. Gooi daarom niet meteen de hele organisatie op z’n kop, maar ook hier is het advies al doende leren, experimenteren en testen. Wat werkt wel, wat werkt niet. Pas het een keer toe op een vraagstuk en kijk hoe dat uitpakt. Ontwikkel jullie innovatiewerkwijze stapje voor stapje tot een goed werkende innovatiemotor. Succes!

BRIL innovatie begeleidt organisaties bij het neerzetten van een gedegen innovatiestrategie, het trainen in de verschillende innovatiemethodieken en het creëren van de innovatiebewegingMeer weten? Contact ons.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.