...
Home » Blog » Procesinnovatie belangrijk om concurrentie voor te blijven

Procesinnovatie belangrijk om concurrentie voor te blijven

Blijf je proces continu innoveren!

Het innoveren van processen binnen een organisatie wordt ‘procesinnovatie’ genoemd. Alle initiatieven die genomen worden om processen sneller, efficiënter of rendabeler te kunnen laten plaatsvinden, vallen onder deze noemer. Wanneer wij vertellen over innovatie worden we vaak naar de R&D afdeling verwezen. Gemiddeld gezien wordt op de research & development afdeling echter maar een kwart van de innovaties geboekt. 75% van alle innovatie successen kan namelijk worden gerealiseerd door het slim managen en innovatief organiseren van processen!

Procesinnovatie voor dienstverleners van groot belang

Nederland is een dienstverlenend land. Voor dienstverleners is procesinnovatie van groot belang. Dit omdat men zich met behulp van innovatieve processen kan onderscheiden van de rest. Neem bijvoorbeeld een accountant die als dienst salarisadministratie aanbiedt. Salarisadministratie an sich is geen onderscheidend product. De accountant kan echter wel onderscheidend zijn wanneer het proces dat wordt doorlopen innovatief wordt ingericht. Een belangrijke innovatie uit het verleden was bijvoorbeeld het automatisch genereren van digitale loonstroken!

Blijf je proces continu innoveren

Bij procesinnovatie gaat het niet om een nieuw product of nieuwe dienst. Het gaat om het innoveren van het proces dat aan producten of diensten ten grondslag ligt. Een belangrijke procesinnovatie uit het verleden is bijvoorbeeld het invoeren van robots in de automotive industrie. Ook de invoering van het internetbankieren waarmee men zelfstandig geld kon overschrijven, is een mooi voorbeeld van een procesinnovatie. Grote én kleine innovaties met betrekking tot het proces volgen elkaar in een rap tempo op. Om een goede concurrentiepositie te kunnen blijven behouden, is het belangrijk continu te blijven innoveren.

De innovatiemotor aanslingeren

Wil je starten met het innoveren van jouw processen? Dan is het belangrijk dat je de hele organisatie uitdaagt met je mee te denken. BRIL innovatie helpt graag om de ‘innovatiemotor’ binnen jouw organisatie aan te slingeren met behulp van het innovatielab. Met behulp van het innovatielab leer je als organisatie je eigen experimenteerbenadering op te zetten. Op deze manier krijgt innovatie de welverdiende plek binnen jouw organisatie. Daarnaast faciliteren wij innovatie graag met behulp van ons innovatieplatform. Dit platform draait om het verzamelen, evalueren en selecteren van de beste ideeën binnen jouw organisatie.

Neem contact op met BRIL innovatie

Wil je meer weten over onze innovatieproducten? Of samen met één van onze innovatiedeskundigen bekijken hoe wij jou het beste van dienst kunnen zijn? 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.