...
Home » Blog » 4 principes voor een sterke innovatiecultuur

4 principes voor een sterke innovatiecultuur

Start met experimenteren!

In een wereld waarin verandering de enige constante factor is en waarin markten zich sneller ontwikkelen dan organisaties, is het innovatief vermogen van uw organisatie de sleutel tot succes. Vergelijk de huidige tijd met een permanente verbouwing, waarin de verkoop succesvol door moet gaan. Organisaties moeten leren omgaan met verandering, want ontwikkelingen zijn moeilijk bij te benen. Maar hoe maak je van innovatie een continu proces? Onze visie is dat een innovatiecultuur alleen kan groeien door aan de slag te gaan met concrete experimenten.

Kleine innovatie experimenten, grote impact op de organisatie

Innovatie is geen eenmalige actie die na drie keer knipperen is geslaagd. Het is een continu proces dat gevormd wordt door de innovatiecultuur. Innovatie moet de kerncompetentie van de organisatie worden, een integraal onderdeel. En een innovatiecultuur is daarbij een must. Zonder de juiste kaders en waarden binnen een organisatie, kunnen ideeën geen ruimte krijgen. Dus stap uit de tunnelvisie en kijk naar buiten!

Ontwikkel innovatief vermogen door te experimenteren

Wil je de innovatieve kracht van je organisatie onder handen nemen, dan moet je verder denken dan de gebaande paden. Hoe dit er precies uit ziet, hebben we uitgewerkt in vier principes.

1. Stop met business cases, start met kleine innovatie experimenten

Veel bedrijven zijn nog vaak georganiseerd vanuit het oogpunt van controle en efficiëntie. Van een echte innovatiecultuur is geen sprake. Managers willen de risico’s zo klein mogelijk houden en zijn geneigd om onzekerheid te mijden. Het liefst wordt ieder nieuw initiatief gegoten in een volledig uitgedachte business case. En als na vele maanden en euro’s targets niet gehaald zijn, is de conclusie vaak dat de resultaten achter blijven. Maar waren voorspellingen niet te hoog gegrepen? Om daadwerkelijk de kop te bieden aan een continu veranderende omgeving lijken kleine innovatie experimenten hét antwoord te zijn. Het gaat dan om het inzetten van een innovatieproces om ideeën snel, met een klein budget en zonder grootse risico’s te testen en te valideren. Daarmee werk je aan het innovatief vermogen van de organisatie en vergroot je daadwerkelijk de kans op succes. “First fire bullets, then fire cannon balls”.

2. Dicteer niet, maar geef medewerkers een strategische uitdaging.

Innoveren door kleine innovatie experimenten is een ontdekkingsreis van de organisatie. Het is een continu proces van het testen van ideeën van medewerkers uit verschillende lagen. Dit vraagt om een andere manier van leiderschap en management, namelijk het uitzetten van een pad naar het onbekende in plaats van besluiten voor de organisatie wat te doen en hoe dat te doen. Om leiding te geven aan innovatie is het belangrijk om ruimte te creëren, waarin het innovatieproces van experimenten kan plaatsvinden. Voor medewerkers is het vaak lastig om “out of the blue” met ideeën te komen. De rol van het management is dan ook om een helder concrete strategische uitdaging te formuleren en daarmee een kader te scheppen voor de organisatie om innovatieve en creatieve oplossingen te kunnen bedenken. “Don’t just give people time – provide the mental space and resources they need to act quickly”.

3. Word verliefd op het probleem van de klant, niet op je eigen oplossing.

Bezig zijn met innovatie en nieuwe ideeën werkt erg stimulerend en enthousiasmerend. Het ontwikkelen van nieuwe ideeën en nieuwe concepten is leuk, inspirerend en maakt mensen trots op wat ze bedacht hebben. De grootste valkuil is echter dan men verliefd wordt op de eigen oplossing, maar vergeet dat alleen klanten kunnen beoordelen of deze daadwerkelijk waarde toevoegt. Om als organisatie succesvol te kunnen blijven in de toekomst is het belangrijk om te beseffen dat elk experiment moet bijdragen aan meer waarde voor de klant. En dat kan enkel de klant beoordelen. Elk goed lijkend idee zal als een katalysator moeten dienen om de dialoog met de klant aan te gaan. Zoek naar de uitdagingen waar de klant tegenaan loopt, wat hem drijft in zijn wereld en tegen welke problemen hij aanloopt. “Waarde is pas waarde als de klant ervoor wil betalen”.

4. Neem leren als uitgangspunt, ieder experiment is succesvol.

Het ontwikkelen van een goed idee of een nieuwe uitvinding lijkt een eerste stap tot succes. Het laat zien dat je in staat bent om een probleem op te lossen. Het is alleen een groter succes dat je een probleem of uitdaging van de klant gevonden hebt. Dat heeft namelijk meer potentie tot succes dan geweldige nieuwe uitvindingen. Om het innovatief vermogen van de organisatie te kunnen vergroten, is het cruciaal om een organisatie te creëren die sneller, efficiënter en consistent leert van haar ‘fouten’. Als je elk experiment beschouwt als een succes, bouw je als organisatie aan de juiste innovatiekracht van medewerkers. Dit vergt wel een andere rol van het management, een minder beoordelende en meer reflecterende, en een consistente bewaking voor het leermechanisme.

I have not failed, I just found 10.000 ways that won’t work”. 

Een innovatiecultuur binnen jouw organisatie

Wil je ook een sterke innovatiecultuur binnen jouw organisatie creëren? Experimenteren als benadering met deze vier principes lijkt voor de hand liggend, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastig. Het is moeilijk om een goed doordacht proces op te zetten, het management de juiste rol te laten innemen, of medewerkers te enthousiasmeren voor het zoveelste initiatief. Voor hulp bij het creëren van een innovatiecultuur kun je BRIL Innovatie inschakelen. BRIL Innovatie helpt organisaties in het opzetten van hun eigen experimenteerbenadering en het introduceren van hun innovatiebeweging.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.