...
Home » Blog » Wat is agile? Een duidelijke uitleg aan de hand van vier richtlijnen

Wat is agile? Een duidelijke uitleg aan de hand van vier richtlijnen

Agile werken geeft maximale ruimte om bij te sturen!

Binnen organisaties die zich focussen op succes en geloven in de wendbaarheid van organisaties, zijn termen als Agile, Lean, Sprint en Scrum tegenwoordig niet meer weg te denken. Maar wat is agile? Agile is een parapluterm voor verschillende principes en methodieken. De letterlijke vertaling van ‘agile’ is behendig of lenig. En dat geeft de aanpak van agile perfect weer! Een team dat volgens deze methode werkt is zich er altijd van bewust dat dingen veranderen, en dat ze hier op in moeten kunnen spelen om het eindproduct niet in gevaar te brengen. Maar hoe implementeer je deze werkmethode binnen jouw organisatie? Wij helpen je graag op weg!

Wat is Agile: de vier richtlijnen

Wil je zelf ook volgens de Agile methodiek aan de slag binnen jouw organisatie? Dan is het belangrijk dat je je aan de volgende vier richtlijnen houdt: flexibele strategie, multidisciplinaire teams, korte cycli en visueel werken. We zullen ze stuk voor stuk even kort voor je toelichten.

1. Flexibele strategie

Bij Agile is het van belang dat het (project)team een flexibele houding aanneemt. Wanneer je aan de slag gaat met bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw product maakt het Agile team geen uitgebreide plannen maar richten zich op het ontdekken wat de beste ideeën zouden kunnen zijn. Doordat hier niet te veel tijd in wordt gestoken kan het team flexibel omgaan met de plannen. Wanneer een idee niet werkt leert men hiervan en wordt dit meegenomen of bijgesteld in andere ideeën. Agile werken geeft dus maximale ruimte om bij te sturen.

2. Multidisciplinaire teams

Een tweede richtlijn voor een Agile organisatie is een multidisciplinair team. Het doel van een multidisciplinair team is om een toegewijd team te krijgen dat minder sturing van managers nodig heeft. Op deze manier kan het team veel sneller inspelen op verandering en zijn ze dus Agile. Een multidisciplinair team bestaat uit verschillende medewerkers die werkzaam zijn op verschillende afdelingen binnen dezelfde organisatie. Deze teams kunnen zelfstandig en snel handelen en mogen experimenteren, de experimenteerbenadering wordt zelfs aangemoedigd. Ze kunnen zelf hun werk organiseren en verantwoordelijkheid nemen zonder tussenkomst van een project- of lijnmanager.

3. Werken met korte cycli

Wanneer je Agile wilt werken is een grote must te werken met korte cycli. Hiermee krijgen Agile organisaties resultaten voor elkaar. Dit helpt teams om in korte tijd iets waardevols voor elkaar te krijgen. In een vast ritme van één of twee weken, ook wel design sprints genoemd, kan het multidisciplinaire team telkens bijsturen. Tijdens deze design sprints neemt het team ook de mening van klanten mee.

4. Visueel werken

Agile staat in het teken van behendigheid en lenigheid, het draait dus voornamelijk om snel kunnen schakelen en jezelf kunnen aanpassen. Visueel werken zorgt ervoor dat dit gemakkelijker wordt. Het team werkt met borden waarop het werk is gevisualiseerd. Zo kun je in één oogopslag zien waar het team voor gaat, hoe de voortgang is en welke signalen uit de omgeving komen.

Wil je ook een Agile organisatie?

Aan de hand van de vier richtlijnen hebben we een antwoord gegeven op de vraag: ‘wat is agile?’. Nu je weet wat Agile is, en langs welke richtlijnen je moet werken om jouw organisatie wendbaar te maken wil je het wellicht ook binnen jouw organisatie implementeren. Het daadwerkelijk introduceren van een agile methode in een organisatie is echter een ingewikkeld proces. Bij BRIL innovatie zorgen wij met ons innovatielab voor de juiste tools en begeleiding, zodat jouw organisatie de juiste weg bewandelt om een succesvolle Agile organisatie te worden.

Wil je meer weten over hoe je innovatie vorm kunt geven binnen jouw organisatie? 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.