...
Home » Blog » Wat is out of the box denken en hoe doe je dat?

Wat is out of the box denken en hoe doe je dat?

Zet eens een andere BRIL op!

We moeten leren “out of the box” denken. Misschien word je er wel moe van en denk je als professional daar gaan we weer… weer een training of weer een workshop.

 

We horen het nog steeds dagelijks, maar wat is out of the box denken nu eigenlijk en waarom is het nodig? En hoe zet je het in als tool binnen jouw organisatie? We leggen het je graag uit!

Wat is out of the box denken?

De letterlijke betekenis van “out of the box denken” is “buiten de doos denken”. De box, de doos, staat hierin metafoor voor de organisatie en haar bestaande denkkader. Vaak wordt dit gevormd door structuren en groepsprocessen, de manier waarop de organisatie is ingericht en werkt. Deze zogenaamde box heeft een organisatie nodig om dagelijks goed te kunnen presteren. Maar als we praten over toekomstbestendig zijn en waardevol blijven voor klanten, dan vraagt dit om andere competenties. Dan is het bestaande denkkader vaak een belemmering om echt vernieuwend te zijn en de status quo te doorbreken. En daar komt “think out of the box” vandaan.  


Hoe leer je out of the box denken?

Vaak wordt out of the box denken geassocieerd met brainstormen, vrij nadenken en met allerlei ideeën komen. Van die sessies met heel veel post-its. En we weten allemaal dat dit niet gaat leiden tot creativiteit. Als we een creatieve en vooral innovatieve organisatie willen, dan moeten we een werkplek bouwen die creativiteit en innovatie uitademt. En dat gaat verder dan leuke brainstorms organiseren of een aantal aansprekende posters ophangen in de hoop dat er collega’s opstaan met toffe ideeën. Echt out of the box denken kan alleen ontstaan als we een omgeving creëren waarin werkelijk alle ideeën van medewerkers serieus worden genomen, ongeacht hoe ver ze out of the box zijn.

Out of the box ideeën en activiteiten

Sommige collega’s hebben elke dag twintig ideeën en andere hebben één keer in de twintig jaar een idee. Om de denkkracht van de organisatie optimaal in te zetten kun je out of the box denken wel aanjagen, ook bij degenen die er wat meer moeite mee hebben. Vaak helpt het als je mensen een onderwerp geeft om over na te denken of zelfs een concrete uitdaging. Laat ze dan vrij om met oplossingen te komen en daag ze uit om met prikkelende ideeën te komen. Je kunt medewerkers hier ook op inspireren door verrassende sprekers uit te nodigen of om samen op expeditie te gaan naar concepten die je aan het denken zetten. Tot slot helpen gezamenlijke brainstorms om tot het creatieve brein aan te zetten, maar maak dan gebruik van technieken die het out of the box denken écht aanzetten. En wees je ervan bewust dat tijdens de brainstorm niet altijd spectaculaire ideeën geboren worden, misschien heb je een zaadje gepland. De beste ideeën ontstaan toch echt bij de koffie, op de wc of onder de douche!

Out of the box workshop of training

Hulp nodig om het creatieve brein van jouw organisatie aan te zetten? Help je organisatie eens om zeep tijdens een kort en krachtige innovatieworkshop, misschien wel in de vorm van een innovatief bedrijfsuitje; gegarandeerd geprikkelde medewerkers die het liefst vandaag al aan de slag gaan met de door hen bedachte denklijnen. Of ga een stapje verder en geef medewerkers niet alleen de handvatten om out of the box te denken, maar geef ze ook de ruimte om ideeën werkend te maken. Daar ligt vaak de grootste uitdaging. Want vergeet niet waarde is pas waarde als de klant ervoor wil betalen! En dat is ons uitgangspunt bij alle workshops, trainingenprogramma’s die wij begeleiden, waarin out of box denken gestimuleerd wordt om tot vernieuwde inzichten, nieuwe ideeën of concepten te komen die relevant en waardevol zijn voor jouw markt. Meer weten? Contact ons.

Note: Tien jaar geleden starten we ons innovatiebureau en zochten toen een passende naam. De naam werd BRIL, met als achterliggende betekenis “zet eens een andere BRIL op”, “anders naar de wereld te kijken”. Dat anders naar de wereld kijken heeft een duidelijke link met out of the box denken. Out of the box denken om tot nieuwe ideeën te komen, om los te komen van het dagelijkse werk, om geïnspireerd te worden. En eigenlijk nog liever, denk alsof er geen box is, en we beseffen dat dat een moeilijk maar uitdagend streven is voor veel organisaties.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.