...
Home » Blog » Design sprint: innoveer snel en gemakkelijk in 5 dagen!

Design sprint: innoveer snel en gemakkelijk in 5 dagen!

Met een open minded houding iets nieuws creëren!

Vaak is binnen een organisatie een bepaald probleem de reden om te gaan innoveren. Wanneer je als organisatie wilt innoveren kruip je als het ware in de huid van een kunstenaar. Je wilt met een open minded houding iets nieuws creëren en je creativiteit de vrije hand geven. De tijd die het kost om te starten met innoveren houdt veel organisaties tegen. Daar is een einde aan gekomen met de design sprint methode die ontwikkeld is door Google Ventures. De design sprint methode reikt je de handvaten om gezamenlijk in vijf dagen, op een creatieve en praktische manier, iets nieuws te creëren of problemen op te lossen. Om deze vervolgens op de laatste dag door de eindgebruiker te laten testen op succes.

Wanneer pas je een design sprint?

Een design sprint kan binnen elke organisatie een oplossing bieden voor elk probleem of voor elke probleemstelling. Je kunt deze methode natuurlijk toepassen voor een nieuw idee, wanneer een bepaald product of dienst nog niet aanwezig is. Maar het biedt ook oplossingen voor bestaande producten of diensten die vragen, of misschien zelfs wel schreeuwen, om doorontwikkeling. Hoe concreter je de probleemstelling formuleert, hoe gerichter de oplossing die je met deze methode kunt ontwikkelen.

Het innovatielab van BRIL innovatie is ontwikkeld om ruimte voor innovatie te maken, zo kun je in jouw innovatielab aan de slag met jouw design sprint. Hiermee ga je van idee naar een concreet product en het testen met echte gebruikers in slechts één week tijd! Het is toepasbaar in iedere organisatie en kost je slechts vijf dagen tijd. Dus waar wacht je nog op? Start met innoveren!

Hoe ziet een design sprint eruit?

Voor een goede design sprint is het van belang om een Sprint Master, een Sprint Team en Sprint Users te hebben. De Sprint Master leidt het proces in goede banen. Het Sprint Team bestaat uit de verschillende medewerkers van jouw organisatie zoals designers, ingenieurs, product managers en deskundigen. Sprint Users zijn de eindgebruikers van jouw product of dienst. Met jouw Design Sprint Team ga je in vijf achtereen gesloten dagen van probleem naar oplossing.

Dag 1: Begrijpen

Vaak is in grote lijnen al bekend tegen welk probleem jouw organisatie aanloopt. Op de eerste dag gaan we gezamenlijk aan de slag om dit probleem te concretiseren zodat we een duidelijke koers uit kunnen zetten voor de rest van het proces.

Dag 2: Ontdekken

Op dag twee gaan we, met jouw Sprint Team, de ontdekkingsfase in. Je gaat met het hele team aan de slag met het genereren van zo veel mogelijk ideeën die als mogelijke oplossingen kunnen fungeren. Dit doen we door middel van bijvoorbeeld brainstormen. Niets is te gek, creativiteit en out-of-the-box denken wordt gestimuleerd. Uiteraard zijn de Sprint Masters van BRIL innovatie in staat om jouw organisatie te begeleiden in dit creatieve proces.

Dag 3: Beslissen

It’s decision time! Op dag drie ga je aan de slag met het kiezen van de beste ideeën die uit de ontdekkingsfase op dag twee zijn gekomen. Vervolgens ga je deze beste ideeën verder uitwerken en aanscherpen.

Dag 4: Ontwerpen

Yes! Het idee wordt steeds concreter! Dag vier staat in het teken van het prototype. Je gaat aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een realistisch prototype. Deze hoeft natuurlijk niet perfect te zijn, maar wel voldoende om het als oplossing aan de eindgebruiker voor te kunnen leggen.

Dag 5: Testen

Judgement Day… De laatste dag is aangebroken en het is tijd voor het oordeel van de Sprint Users. De meningen van de eindgebruikers kunnen heel confronterend zijn, maar zeer zeker ook heel leerzaam, dus doe er je voordeel mee. Elke eindgebruiker wordt gevraagd om een aantal vragen over het prototype te beantwoorden. Deze antwoorden helpen je om het prototype te optimaliseren en iets te creëren waar ook écht behoefte aan is.

Samen een sprintje trekken?

Sta je te springen van enthousiasme om ook binnen jouw organisatie samen een (design) sprintje te trekken? BRIL innovatie helpt je, met behulp van ons innovatielab, graag om het parcours uit te zetten. Met onze jarenlange ervaring helpen we jouw organisatie door het coachen en aanmoedigen tijdens het proces. Ben je op zoek naar meer informatie of heb je interesse om een design sprint te starten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.