...
Home » Blog » Incrementele innovatie versus disruptieve innovatie

Incrementele innovatie versus disruptieve innovatie

Het is belangrijk te weten waar je klanten behoefte aan hebben

De ene innovatie is de andere niet.  Er zijn verschillende maten van vernieuwing en deze gaan gepaard met voor- en nadelen. Een kleine aanpassing aan een bestaande dienst heeft veel minder impact dan het lanceren van een volledig nieuwe dienst, terwijl een nieuwe dienst misschien weer veel meer oplevert. Aangepaste diensten of nieuwe diensten worden ook wel disruptieve en incrementele innovaties genoemd. Wil je meer weten over het verschil tussen incrementele en disruptieve innovatie? Wij leggen het je graag uit!

Wat is incrementele innovatie?

We spreken van incrementele innovatie op het moment dat organisaties in kleine stapjes kleine innovatieve ideeën werkend maken. Geleidelijke vernieuwing kan over een bepaalde tijd (vergelijk 2 jaar geleden eens met vandaag) heen ook leiden tot grotere impactvolle innovatie.  Autofabrikanten passen als voorbeeld vaak incrementele innovatieprocessen toe door hun auto’s steeds iets te verbeteren.

Wat is disruptieve innovatie?

In tegenstelling tot incrementele innovatie is disruptieve innovatie een groots nieuwe innovatie, die ervoor dat de markt er compleet anders uit gaat zien of dat er zelfs een nieuwe markt gecreëerd wordt. In tegenstelling tot incrementele innovatie zorgt disruptieve innovatie ervoor dat de markt er compleet anders uit gaat zien of dat er zelfs een nieuwe markt gecreëerd wordt. Toen Henry Ford de allereerste auto ooit produceerde, innoveerde hij disruptief!

Voor- en nadelen

Het aantal incrementele innovaties is vele malen groter dan het aantal disruptieve innovaties dat wordt doorgevoerd. Dit heeft met name te maken met het feit dat disruptieve innovaties gepaard gaan met een hoger risico. Het is nog maar afwachten of het nieuwe product dat je op de markt brengt gewild is en goed verkoopt. Echter, op het moment dat een disruptieve innovatie succesvol blijkt te zijn, levert dit wel vaak een enorme opbrengst op. Incrementele innovaties brengen daarentegen minder onzekerheid met zich mee. Dit omdat het effect van deze innovaties vaak goed te voorspellen is, de kosten beperkt zijn en de kans op acceptatie vanuit de klant groter is.

Een zoektocht naar innovatie

Logischerwijs is het, voordat je een innovatieproces start, belangrijk om bij je klanten te raden te gaan waar ze behoefte aan hebben en waar ze waarde aan hechten. Ga daarom op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke uitdagingen heeft de klant? Waar ligt hij wakker van? Wat wil de klant oplossen? Een klantarena door BRIL innovatie helpt je bij het beantwoorden van deze vragen en draagt zo bij aan je zoektocht naar de juiste incrementele en/of disruptieve innovaties. Het heeft niet alleen een enorme impact op je eigen mensen, maar het is ook een zeer succesvol instrument om je klanten te binden.

 

Wil je een extra stap zetten, dan organiseert BRIL innovatie graag een innovatie expeditie voor jouw organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een innovatieve teamactiviteit. Tijdens deze expeditie krijgt jouw organisatie of team een waterval aan inspiratie vanuit verschillende organisaties uit verschillende branches. Laat je mensen patronen en parallellen ontdekken en deze vertalen naar jouw organisatie. Een innovatie expeditie is een goede voedingsbodem om ideeën op te doen voor incrementele en/of disruptieve innovaties.

 

Tot slot, wil je deze ideeën omzetten tot echte innovaties met de juiste tools. Kijk dan eens naar onze innovatie bootcamp, deze zijn ook in-company te organiseren.

Wil je meer weten over de innovatiemogelijkheden van jouw organisatie?

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.