...
Home » Blog » Innovatie is een modewoord, moeten we stoppen het zo te noemen?!

Innovatie is een modewoord, moeten we stoppen het zo te noemen?!

Kleur innovatie in als je het wilt inbedden als competentie!

Misschien een gekke uitspraak voor ons als innovatiebureau met ook nog de naam BRIL innovatie. Maar wij merken dagelijks dat er toch nog een barrière zit wanneer het woord innovatie ter tafel komt. We komen van een periode waarin het woord verandering voor eenzelfde beleving en connotatie zorgde en in de loop van de jaren zien we ook innovatie als hype-woord groot worden. Er zal vast een opvolger klaarstaan, maar toch willen we even stil staan bij de noodzaak voor organisaties om continu meer en nieuwe waarde te blijven leveren aan een bewegende markt.

Wat is business innovatie?

Als je ons als innovatiebureau naar de definitie van innovatie vraagt antwoorden wij steevast “business innovatie is iets op een andere manier doen met meer resultaat”. Uit ons onderzoek “innovatiekracht BV Nederland” onder +/- 700 klanten blijkt dat deze definitie onze opdrachtgevers en relaties gelukkig niet afschrikt en ook herkend wordt. Echter voor hun medewerkers betekent de definitie in eerste instantie vaak “nog meer werk”, “de organisatie op zijn kop” of “bestaat mijn job nog wel in de komende jaren”. Deze mening verandert als we samen aan het werk gaan en zeker wanneer ze inzien dat innovatie naast zeer nodig, ook erg leuk is en veel nieuwe mogelijkheden en carrièrekansen biedt. Naast deze constatering zien we dat innovatie direct geassocieerd wordt met productinnovatie, terwijl verschillende onderzoeken aantonen dat productinnovatie slechts voor 30% verantwoordelijk is voor meer waarde voor klanten. 70% van de stijging van toegevoegde waarde voor klanten valt toe te schrijven aan business innovatie.

Is innovatie wel noodzakelijk? Waarom dan?!

Onderzoek gepubliceerd in HBR van februari 2020 geeft aan dat innovatie de grootste prioriteit van 55% van de CEO’s wereldwijd is, maar dat het nog niet effectief genoeg ingezet wordt. Verder staat “het bouwen van een innovatiecultuur “ in de top drie van grootste interne zorg. Ons eigen klantonderzoek “hoe groot is jouw innovatiekracht” bevestigt het beeld van wereldwijde onderzoeken. BV Nederland bestempelt “Het inspelen op veranderende klantbehoeften” als meest noodzakelijk reden om te innoveren. De continu veranderende, of ontwikkelde behoefte van klanten vragen om te innoveren als continu proces. De verwachtingen van klanten liggen hoger, en de concurrentie volgt snel op met goedkopere producten en diensten. Pleiten deze cijfers en inzichten mogelijk ervoor om toch nog even het woord innovatie te blijven gebruiken gezien de noodzaak die organisaties aangeven? Laten we dit dan wel laden met de manier waarop organisaties op een andere, slimme, of betere manier continu zoeken naar meerwaarde voor hun klant.

De barrières om te innoveren

Met deze wetenschap in het achterhoofd misschien goed om toch nog even terug te gaan naar de grootste barrières om te innoveren. In één van onze vorige blogs beschreven we de belangrijkste vier barrières van BV Nederland om te innoveren, namelijk:

1. De (hiërarchische) structuur van de organisatie

2. Het vastlopen in projectdenken

3. Innovatie kan goedkoper dan je denkt

4. Tot slot de welbekende “Ja maar” cultuur ;).


Deze innovatieremmers bevestigen enerzijds het beeld dat we eerder schetsten wanneer medewerkers geconfronteerd worden met innovatie, maar ze bieden ook inzicht in de achterliggende argumentatie waarom deze “allergie” ontstaat. Het is verlammend, onzeker, bedreigend en vraagt om verandering. De vraag is hoe medewerkers in een positieve flow mee te nemen in de innovatiebeweging.

Kleur innovatie in als je het wilt inbedden als competentie!

Met de bovenstaande inzichten in ons achterhoofd, zien wij dat innoveren een cruciale competentie is voor organisaties om continu te kunnen inspelen op de veranderende markt. Het is dan ook raar om dit woord te vervangen door een andere term, omdat het toevallig een modewoord is. Maar omdat innovatie te pas en te onpas wordt gebruikt, is het wel heel belangrijk om het te laden met de juiste termen en kleuring te geven. Wat bedoelt jouw organisatie met innovatie, waarom is het zo belangrijk en wat levert het op?

Op moment dat je medewerkers blijvend wil aanhaken en de innovatiekracht van medewerkers optimaal wilt inzetten, zal je innovatie moeten koppelen aan strategische doelen van de organisatie. Zomaar aan de slag met innovatie, klinkt als “we gaan weer leuke ideeën verzamelen en we weten niet waartoe?” Daag medewerkers uit om mee te denken en tot nieuwe ideeën te komen op onderwerpen die er écht toe doen.  Tot slot, wij zien dat het bij organisaties zeker niet scheelt aan goede ideeën mits de juiste vragen gesteld worden. De kunst zit veel meer in het implementeren van de ideeën.

Meer weten hoe je als organisatie tot gerichte ideeën komt en hoe je deze werkend maakt, neem dan eens een kijkje bij onze innovatie trainingen, Leergang Succesvol Innoveren, of Innovatie programma!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.