...
Home » Blog » Innovatieproces verbeteren?

Innovatieproces verbeteren?

Start met innovatie experimenten!

Een snel en soepel innovatieproces wil iedereen. Wij bevinden onszelf in een tijdperk waar alles wat net populair is snel wordt opgevolgd door een betere óf goedkopere optie. De verwachtingen van de klant liggen hoger, zo willen klanten binnen 5 minuten iets kunnen bestellen en moeten online aankopen binnen 24 uur binnen zijn. Tja, het wordt steeds lastiger voor bedrijven om aan deze verwachtingen te voldoen. Ligt het probleem bij de klant? Meestal niet, bedrijven kunnen hier namelijk goed op inspelen, dit door te innoveren! Maar hoe pak ik een innovatieproces aan?

Het klinkt simpel om continu bezig te zijn met hoe dingen op een andere manier, slimmer én beter te doen, zodat het voor de klant meer resultaat oplevert. Maar innoveren is niet altijd makkelijk. Er zijn verschillende valkuilen en redenen waarom innovatie bij organisaties niet goed van de grond komt. De vier belangrijkste innovatieremmers delen we graag met je.

Vier belemmeringen voor het verbeteren van het innovatieproces

1. Structuur van het bedrijf

We hebben het wel eerder gehoord “wij moeten een agile bedrijf worden”. Het bouwen van een flexibele organisatie is moeilijk, zeker in bepaalde organisaties, toch is het nodig om te kunnen blijven schakelen en maximale denkkracht van de organisatie in te zetten. Een sterk hiërarchische structuur kan innovatieproces hinderen óf zelfs meteen stilzetten, denk maar eens aan:


  1. De tijd die nodig is voor goedkeuring.
  2. Te gedefinieerde functies waar open innovatie onmogelijk is.
  3. Medewerkers die alleen taken doen binnen hun functie.
  4. Risico vermijdend zijn om hun functie te behouden.
  5. En tot slot misschien wel de belangrijkste in sterk hiërarchische organisaties vinden leidinggevenden initiatiefrijke en ondernemende medewerkers toch wel heel lastig.
 

De “command & control” mentaliteit moet plaats gaan maken voor een connect & engage manier van aansturen. Een flexibele organisatie geeft duidelijke kaders, én biedt tegelijkertijd de ruimte voor medewerkers om nieuwe initiatieven te ontplooien.

2. Project denken

Ideeën bedenken is leuk en geeft veel energie. Maar dit is niet het moeilijkste onderdeel van het innovatieproces, de vraag is hoe krijg je die ideeën werkend. Veel organisaties zijn projectdenkers, een goede en snelle manier om gestructureerd de eindoplossing te implementeren. Alleen is deze manier van werken voor innovatie funest. Voor je het weet word je verliefd op je eigen oplossing in plaats van op het probleem van de klant. Dan heb je je idee uitgewerkt tot een product of dienst, veel tijd en geld in gestopt, ga je het als bedrijf lanceren en blijkt dat de klant daar niet op zit te wachten. De uitdaging bij innovatie is om de meest kansrijke ideeën te testen. Maak er een experiment van waarbij de belangrijkste aannames achter het idee direct in de markt getest worden. Lijkt het experiment inderdaad succesvol aan te gaan slaan, dan kun je er een project van maken. Kans van slagen wordt daarmee een stuk groter.

3. Budget

Innovatie kost geld, veel geld. Tenminste, dat wordt vaak gezegd. Dat klopt voor een deel, daar waar productinnovatie plaatsvindt in grote R&D labs praat je over grote innovatieprojecten waar veel tijd, geld en middelen in worden gestopt. BRIL Innovatie gelooft in dat innovatie een manier van werken moet worden, waarbij we de definitie hanteren van: “Innoveren is iets op een andere manier doen met meer resultaat”. Dit betekent dat jouw organisatie niet meteen de opvolger van het internet hoeft te bedenken. Wanneer je medewerkers uitdaagt om te bedenken hoe dingen anders, sneller en beter kunnen zodat het meer resultaat oplevert dan praat je over vele lagere budgetten. Het is zelfs zo hoe kleiner het budget voor een experiment hoe creatiever mensen worden. Blijkt het succesvol te zijn en ga je opschalen naar een project, dan hoort daar natuurlijk een ander kostenplaatje bij. Maar zijn de kosten het dan niet waard?

4. Een 'ja, maar' cultuur

Het is niet altijd zo vanzelfsprekend om nieuwe ideeën te delen binnen de organisatie. We kennen allemaal het “ideeënbus” fenomeen, waar medewerkers hun ideeën kwijt kunnen, maar waar vaak niets mee gebeurt of waarbij men niet weet wat ermee gebeurd. Het is even zo frustrerend als je heel enthousiast met een goed idee komt en dit vervolgens resulteert in “Ja, maar dat kan niet want (budget…, zo werken wij niet…, dat is te riskant…)”. Het is natuurlijk belangrijk om kritisch te zijn, maar door ideeën niet serieus te nemen of te voorzien met een “Ja maar” kan het innovatieproces en vermogen van een gehele organisatie plat leggen.

Het is de taak aan leidinggevenden om de juiste kaders te formuleren. Medewerkers vrij te laten om met goede ideeën te komen geeft te vaak geen beweging, of ideeën die niet relevant (“ik heb liever rooibosthee dan gewone thee bij de lunch”) zijn. Geef medewerkers een richting en een interessante uitdaging, waarmee je stuurt naar waardevolle ideeën en neem dan de rol om constructief feedback te geven en daadwerkelijk open te staan voor verandering.

Kortom, verbeter je innovatieproces door te:
– Stoppen met business cases en starten met kleine innovatie experimenten. Het is een geniale manier om kleinschalige veranderingen toe te passen zonder dat je:

1) je enorme budgetten investeert,

2) hoge risico’s loopt,

3) je organisatie omvergooit.

Kaders te zetten en innovatiedoelen te stellen. Geef medewerkers de kans om met echt relevante ideeën te komen.

– Medewerkers aan te moedigen om met ideeën te komen en initiatieven te ontplooien, de beweging is de springplank naar een flexibele organisatie.

– Investeren in Leiderschapsontwikkeling. Dit is een belangrijk element op weg naar een innovatiehartslag. Leidinggeven aan de operatie is iets anders dan leidinggeven aan innovatie.

Benieuwd hoe je een ware innovatiehartslag kunt creëren en welke innovatiestrategie het beste bij jouw organisatie past? Mobiliseer de belangrijkste stakeholders en laat BRIL innovatie jullie in een halve dag stretchen met als resultaat een gedragen kader om het innovatieproces succesvol te organiseren. Voor meer informatie kijk eens op innovatiestrategie en neem contact met ons op.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.