...
Home » Blog » Innovatiemanagement, hoe pak je dat succesvol aan?

Innovatiemanagement, hoe pak je dat succesvol aan?

3 concrete tips om vandaag mee te starten!

Steeds meer bestuurders geloven dat ze het management moeten ondersteunen bij het ontwikkelen van een heldere innovatiestrategie om op langere termijn de continuïteit en toekomst van de organisatie te waarborgen. Dat betekent dat er veel meer lef en durf nodig is om risico’s te omarmen, maar wel zo veilig en beheersbaar mogelijk. Het vermijden van risico is namelijk de meest risicovolle propositie als het om innovatie en dus de toekomstbestendigheid van organisaties gaat.

 

Wat is innovatiemanagement? Hoe organiseer je dit succesvol? Welke rol heeft een innovatiemanager? En kan ik een cursus op opleiding innovatiemanagement volgen? In deze blog lees je daar meer over.

Wat is innovatiemanagement?

Innovatiemanagement is het actief organiseren, monitoren en uitvoeren van alle activiteiten in een faciliterend proces met een heldere strategie om substantiële nieuwe waarde te kunnen creëren voor klanten, en dus ook voor je organisatie.

 

Dat lijkt een open deur natuurlijk, maar in termen van BRIL innovatie draait innovatiemanagement dus om de competentie innovatie inbedden in de organisatie. Of liever gezegd om innoveren, als werkwoord, een manier van werken te maken. Organisaties moeten ernaar streven om vaardig te worden in “veranderen en continue kunnen schakelen” naar onbekend terrein met nieuwe producten, diensten, bedrijfsmodellen of manieren om werk te organiseren.

 

Deze verandering van manier van werken kost tijd en vergt vastberadenheid. Er is moed voor nodig om innovatie met een lange termijnperspectief in te zetten, vooral als de markt en een aantal collega’s kortzichtig zijn. Een innovatiemanager speelt hierin een belangrijke rol, maar een net zo’n belangrijke of zelfs belangrijkere rol heeft het gehele management, van bestuur tot directie tot leidinggevenden op de werkvloer. Zij hebben allen de rol als ambassadeur van de innovatiecultuur.

Functieomschrijving: wat doet een innovatiemanager?

Het managen van innovatie vraagt om veranderkundig inzicht en draagvlak creëren. Wat ons betreft is iedere organisatie uniek, evenals de aanpak die werkt om de innovatiemotor draaiende te krijgen en te houden. Er is dus niet één manier om innovatie succesvol te managen, laat staan een handboek of blauwdruk voor dé beste wijze. De innovatiemanager heeft een belangrijke rol om samen met de organisatie een passende innovatie-handschoen te ontwikkelen, een manier van innoveren die past bij de wijze waarop de organisatie is ingericht en functioneert. Ook al vraagt dat vaak om andere manieren van werken, het gaat erom dat de organisatie in staat wordt gesteld om zich te kunnen aanpassen en kan transformeren naar die innovatieve organisatie.

Waar houdt een innovatiemanager zich dan mee bezig?

 1. Op de eerste plaats werkt een innovatiemanager vaak met een team van collega’s die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het aanjagen van innovatie binnen de organisatie. Geen klassiek R&D team of een clubje slimme professionals die zelf innoveren, maar een team dat de opdracht heeft om innovatie onderdeel te maken van het werk voor iedere collega. De collega die elke dag twintig ideeën heeft, maar ook de collega die misschien één idee per twintig jaar heeft. De innovatiemanager houdt overzicht en zorgt dat het innovatieproces voor de hele organisatie helder is, dat iedere collega weet welke bijdrage hij kan leveren binnen dit proces en dat het innovatieteam in staat wordt gesteld om dit op de juiste manier te begeleiden in de organisatie.
 2. Tevens heeft de innovatiemanager nauwe verbinding met de directie en het management. Aanmoediging vanuit het management is namelijk een cruciale factor in het bouwen van een succesvolle innovatiecultuur. En samen met het management bepaalt de innovatiemanager wat de richting, focus en kaders zijn waarbinnen er geïnnoveerd wordt. Innoveren is namelijk niet zomaar leuke brainstorms organiseren, innoveren is gezamenlijk bouwen aan de toekomst van de organisatie en dat hangt sterk samen met de strategische richting en innovatiethematieken van de organisatie. Pas dan worden alle medewerkers in staat gesteld om de maximale denkkracht in te zetten.

Waarom is innovatiemanagement zo belangrijk voor jouw organisatie?

Als je nu nog niet overtuigd bent van het nut en de noodzaak voor innovatiemanagement, dan doen we hier nogmaals een heldere poging. Wij zijn ervan overtuigd dat in iedere organisatie voldoende denkkracht en ideeën zijn om ook in de toekomst waardevol te zijn. Alleen wordt deze kracht niet altijd optimaal ingezet en blijkt het lastig om ideeën werkend te maken. En dat is precies de reden waarom innovatiemanagement zo belangrijk is. Want het creëren van ideeën, is nog niet hetzelfde als een ware innovatiebeweging waar waardevolle en relevante ideeën ook werkelijkheid gemaakt worden. Daar komt heel wat bij kijken.

 

Het inzetten van professionals die ervoor zorgen dat innovatie aangejaagd wordt heeft voor de organisatie op korte en lange termijn verschillende voordelen.

 

 1. Het grootste voordeel is dat er een team klaar staat om dagelijks aandacht te geven aan de innovatie-cultuur. Want succes start bij aandacht en het continu onder de aandacht brengen van de actie die gewenst is vanuit de organisatie.
 2. Een tweede voordeel is dat dit team de innovatiebeweging niet alleen aanjaagt, maar ook continu monitort, reflecteert en bijschakelt om innovatie levend te houden.
 3. En ten derde, een innovatieteam levert altijd succes op. Tenminste, dat is het effect als ze in staat zijn om de organisatie te inspireren, enthousiasmeren en helpen om ideeën te testen in de markt.

Hoe pak je innovatiemanagement succesvol aan?

Hier kunnen we een heel boek over schrijven en als je echt hier veel meer van wil weten, lees dan ook eens onze whitepaper “Help mijn organisatie wordt innovatief”. Het komt erop neer dat innovatie-management altijd start met een goede innovatie-strategie.

 

 1. Breng in kaart welke kaders, spelregels en uitgangspunten jouw organisatie helpen om innovatie succesvol in te zetten.
 2. Bepaal de innovatierichting en start op basis daarvan jullie innovatieproces. Wij zien het proces altijd als een cyclus: van thema naar ideegeneratie, naar selectie van toffe ideeën en het uittesten daarvan, om er zoveel mogelijk van te leren en tot volgende ideeën te komen.
 3. Het derde ingrediënt, naast een strategie en proces, is inspiratie en communicatie. Zonder deze ingrediënten kun je een nog zo’n mooie visie en richting bepalen, kun je een super uitgedacht proces introduceren, maar dat zet collega’s nog niet in beweging. Medewerkers hebben geloof en vertrouwen nodig, in dat ze echt bij kunnen dragen aan een waardevolle toekomst van de organisatie en dat hun ideeën serieus worden genomen. Inspireer collega’s, zodat ze de kriebels krijgen om tot toffe ideeën te komen. En daarbij is het belangrijk om ruimte krijgen om ideeën op te pakken.
 4. Tot slot vergeet niet dat succes aanstekelijk is, dus geef de goede voorbeelden een podium!

 

Direct aan de slag? Neem dan een kijkje bij onze innovatieprogramma’s en plan een vrijblijvende kennismaking. 

3 tips voor innovatiemanagement om vandaag mee te starten

Tot slot drie tips die je als organisatie direct kunt toepassen om vandaag nog te starten met innovatiemanagement.


 1.  Zet innovatie op de managementagenda, niet één keer maar iedere keer! En start de dialoog waar innovatie voor jullie organisatie toe moet leiden.
 2. Leer van huidige initiatieven. De meest waardevolle input voor het ontwerpen van je innovatieproces haal je uit de huidige innovatie initiatieven. Waarom zijn sommigen heel succesvol, waar andere falen?
 3. Start klein en ga over tot actie. Ga niet een half jaar vergaderen voor de perfect uitgewerkte innovatiestrategie en een bijpassend plan. Start vooral met kleine uitdagingen in de organisatie, neem ideeën serieus en laat medewerkers deze ideeën veilig uittesten. Vergeet niet om daarvan te leren

Innovatiemanagement impactvol inzetten

Daar helpen wij graag een handje bij! Wij gaan voor impact en sprankeling. We zijn én heel kritisch & fanatiek, maar ook vol energie met een gezonde dosis humor. In jouw tempo en in jouw context gaan we voor een ware innovatiebeweging. Trucjes is niet aan ons besteed, daar schieten jullie weinig mee op. We hebben een koffer vol met ervaring, toffe werkvormen, verschillende innovatiemethodieken en makkelijke tools. Maar we hanteren één uitgangspunt: het moet jullie helpen om sneller, slimmer, beter en innovatiever resultaat te leveren. Neem vooral een kijkje in ons aanbod van cursussen en opleidingen innovatiemanagement. Van snelle boosts en een tof innovatieplatform tot impactvolle trainingen en complete innovatieprogramma’s, wij helpen jullie een glimlach te toveren bij jullie medewerkers en klanten!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.