...
Home » Blog » Leiding geven aan innovatie moeilijk? Ontdek het geheim van innovatief leiderschap

Leiding geven aan innovatie moeilijk? Ontdek het geheim van innovatief leiderschap

Innovatief leiderschap: omgaan met de drie O's

Leiding geven aan innovatie is niet makkelijk, zelfs niet voor doorgewinterde innovatiemanagers, projectmanagers en directeuren. Wat maakt het zo’n grote uitdaging? Innovatie betekent: iets op een andere manier doen mét meer resultaat. Tijdens een innovatietraject krijg je te maken met drempels die je moet overwinnen. Innovatie is onzeker, onvoorspelbaar en onnatuurlijk. Toch kun jij leiding geven aan het innovatieproces. 

Innovatief leiderschap is een leiderschapsstijl gericht op het stimuleren en bevorderen van creativiteit, vernieuwing en risicovol denken om verandering te creëren en kansen voor groei te ontdekken. Innovatieve leiders geven hun team de ruimte en middelen om out-of-the-box te denken en om nieuwe ideeën te genereren die de organisatie helpen te groeien. Dit gaat niet alleen om loslaten en ruimte bieden, maar juist ook om richting kaders en structuur te geven. Dit alles om nog waardevoller voor de markt te zijn en te blijven. 

 

Quote Ken Robinson: "The role of an innovative leader is not to have all the ideas. It's to create a culture where everyone can have ideas"

Gebruik deze blog als leiderschapstraining, waarin wij het geheim van innovatief leiderschap prijsgeven. Ben jij klaar om succesvol leiding te geven aan innovatie?

 

 

Leiding geven aan innovatie: waar start je? Omgaan met de drie O’s:

 

 1. Onzekerheid
 2. Onvoorspelbaarheid
 3. Onnatuurlijkheid 
 

1. Onzekerheid: innovatie betekent dealen met onzekerheid?

Tijdens het innovatieproces word je geconfronteerd met onzekerheid. Dealen met onzekerheid is wat anders dan risico’s nemen, want risico’s zijn berekenbaar. Onzekerheid is niet berekenbaar en daar kan, wil of durft niet iedereen mee om te gaan. Wie heeft er geen hekel aan het ‘onbekende’? Onzekerheid voelt onveilig en onvoorspelbaar en is daardoor lastig controleerbaar.

 

Hoe men onzekerheid omschrijft, beïnvloedt de manier waarop men reageert: hoe we over onzekerheid denken, hoe we besluiten nemen en tot welke acties we over gaan. We vermijden onzekerheid, omdat ons brein onzekerheid registreert als potentieel verlies. 

 

Als innovatief leider herformuleer jij onzekerheid: van de angst om te verliezen naar een kans om te winnen en successen te behalen.

 

Deze herformulering helpt een andere mindset onder werknemers te creëren. Als innovatieve leider omarm je onzekerheid en geef je kleur aan de innovatiecultuur van jouw organisatie, waar men het beste uit zichzelf haalt door grenzen op te zoeken. De grens waar nieuwe, spannende dingen gebeuren. De grens waar creatieve ideeën uit de organisatie ontpoppen tot waardevolle innovatieve concepten!

Model leiding geven aan innovatie

2. Onvoorspelbaarheid: de onvoorspelbare waarde van innovatie

Innovatie is onvoorspelbaar en zeker niet lineair. Dat is de reden waarom leidinggeven aan innovatie complex is. Zet daarom een aantal experimenten op. Nieuwe ideeën en initiatieven bevatten een hoog ‘aanname-gehalte’. Deze aannames moeten in kaart gebracht worden, zodat je deze tijdens (meerdere) experimenten kunt testen. Je wilt er tenslotte achter komen op welke manier creatieve ideeën van toegevoegde waarde zijn voor jouw klant.

Kies je als leider voor incrementele of disruptieve innovaties? Ga je in kleine stapjes kleine innovatieve ideeën werkend maken of kies je juist voor een grootse nieuwe innovatie die ervoor zorgt dat de markt er compleet anders uit gaat zien, of zelfs een nieuwe markt creëert?


Welk risico durf jij als innovatieleider te nemen? Ga je door achterliggende druk, tijd en prioriteit, voor quick wins of geef je de voorkeur aan het leerelement bij werknemers? De korte termijn voordelen van innovatie zijn vaak niet financieel, soms haal je snel resultaat, maar echte omzetstijging komt vaak pas op lange termijn. Wil je als leider snel scoren? Laat dan de behaalde successen zien en vier deze met elkaar!


Accepteer dat innovatie onvoorspelbaar is, maar besef dat innovatie beïnvloedbaar is. Zorg als leider voor de juiste randvoorwaarden tijdens het innovatieproces:


 • Van het bepalen van de innovatiestrategie,
 • … het benoemen van innovatie aanjagers,
 • … het agenderen van tijd en prioriteit,
 • … tot het opbouwen van een echte ‘innovator mindset’.

3. Onnatuurlijkheid: de (on)natuurlijke aard van innovatie

Men heeft vaak de neiging om vast te houden aan bekende manieren van denken en doen. Ze kunnen daarom weerstand bieden aan veranderingen die ze als bedreigend of onnatuurlijk beschouwen. Er moeten dus leiderschap-uitdagingen overwonnen worden om innovatie op gang te brengen. Met name als het gaat om het introduceren van een radicaal nieuw idee of technologie die afwijkt van de bestaande norm.

 

Leiding geven aan deze innovatieve uitdaging vraagt om bepaalde vaardigheden en kwaliteiten die niet altijd vanzelfsprekend zijn voor iedereen. Voor de een voelt leidinggeven heel onnatuurlijk, de ander is van nature in staat om te leiden. Een natuurlijke leider inspireert vanuit zijn of haar persoonlijkheid, kwaliteiten en vaardigheden anderen om het gemeenschappelijke innovatie doel te bereiken. Een natuurlijke innovatie leider is:

 

 • Experimenteel: Als innovatieve leider ben je bereid risico’s te nemen en sta je open voor experimenteren. Je bent niet bang om te falen, volgens jouw visie leer je juist van mislukkingen!
 • Empathisch: Als innovatieve leider begrijp en respecteer jij de gevoelens en emoties van anderen. Je bent in staat om je te verplaatsen in anderen en te luisteren naar hun perspectief en behoeften.
 • Inspirerend: Als innovatieve leider moedig jij jouw medewerkers aan om hun creativiteit te uiten en ideeën te ontwikkelen. Je geeft medewerkers autonomie en maakt ze verantwoordelijk voor innovatie.
 • Adaptief: Als innovatieve leider weet je als geen ander dat verandering onvermijdelijk is, je bent flexibel en past je gemakkelijk aan veranderende omstandigheden en uitdagingen. Je bent in staat om snel te reageren en creatieve, doch strategische, oplossingen te bedenken.
 

Maar… de belangrijkste kwaliteit die je als innovatieleider moet hebben is het vermogen om te leren. Leiderschapsvaardigheden kunnen ontwikkeld en verbeterd worden door middel van leiderschapstraining, coaching en ervaring. Wil jij leren hoe je de innovatiemotor op gang brengt en op een positieve manier impact creëert? Grijp nu jouw kans om tijdens onze leergang innovatief leiderschap een echte innovatie leider te worden!

Model Command + Control naar Connect + Engage

Tijdens onze leiderschap training gericht op innovatie kom jij te weten hoe innovatie bijdraagt aan de groei en het succes van jouw organisatie. Wij leren jou de juiste vaardigheden die nodig zijn om innovatie te stimuleren en te leiden!

 

Boost jouw leiderschapsvaardigheden tijdens onze innovatie leiderschapstraining!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.