...
Home » Blog » Wat is waardegedreven zorg en wat kan BV Nederland ervan leren?

Wat is waardegedreven zorg en wat kan BV Nederland ervan leren?

De afgelopen decennia zijn de behoeften en verwachtingen van patiënten veranderd. Vroeger werd de arts als kundige en onfeilbare autoriteit beschouwd. Dit beeld is inmiddels achterhaald. Vandaag de dag is gezondheidszorg niet meer slechts een zaak van ‘er komt een patiënt bij de dokter’. Patiënten lopen de spreekkamer pas binnen, nadat ze thuis uitgebreide zelfstudie hebben gedaan. Patiënten zijn beter geïnformeerd en stellen hogere eisen aan hun ervaring met de gezondheidszorg. Ze willen niet alleen toegang tot hoogwaardige zorg, maar ook betrokken worden bij besluitvormingsprocessen en behandelingen die aansluiten bij hun behoeften en voorkeuren. Deze verschuiving heeft gezorgd voor een groeiende focus op waardegedreven zorg, van patiënt naar cliënt.
Vandaag de dag is gezondheidszorg niet meer slechts een zaak van 'er komt een patiënt bij de dokter'

Wat is waardegedreven zorg?

Historisch gezien lag de primaire focus van de gezondheidszorg op het leveren van zorgdiensten. Het doel was ziektesymptomen zo snel mogelijk behandelen, pijn verlichten, klinische uitkomsten verbeteren, overlevingskansen verhogen en complicaties minimaliseren. Deze doelen zijn gericht op het medisch management van een aandoening, zonder aandacht te besteden aan de bredere behoeften en voorkeuren van de cliënt. De evolutie van doelgericht naar waardegedreven zorg heeft de focus verlegd van medisch management, naar het maximaliseren van de waarde die cliënten ervaren.

 

Waardegedreven zorg betekent dat de zorg op maat voor de cliënt georganiseerd wordt, waarbij de waarde (behoeften en voorkeuren) voor de cliënt de kern vormt gedurende het zorgproces. Het cruciale inzicht in wat de cliënt als waardevol beschouwt, bepaalt waar de zorgverlener toegevoegde waarde kan bieden.

Doelgericht vs. waardegedreven

De kracht van waardegedreven zorg

De klant bepaalt het succes van de producten en diensten die je als organisatie levert. Door zich te richten op wat cliënten echt belangrijk vinden en wat voor cliënten echt waardevol is, kunnen zorgverleners hun diensten en processen beter afstemmen op de cliëntreis. Daarmee hebben zorgorganisaties dus de verschuiving gemaakt van ‘What’s the matter?’ naar meer ‘What matters to you?’.

 

Denk bijvoorbeeld aan de waarde voor een cliënt van het online inzien van een medisch dossier, de chatfunctie om snel vragen te kunnen stellen aan je behandelend team en het eigenaarschap dat cliënten hierin krijgen. Maar ook aan focus op preventie en de impact op werk, sociaal leven of psyche.

 

Hoe beter de zorg afgestemd is op de cliënt, hoe waardevoller en succesvoller de zorg wordt ervaren. De waardegedreven zorg benadering transformeert een standaard aanpak naar een gepersonaliseerde ervaring die cliënten echt centraal zet. Waardegedreven zorg draait dus om het creëren van zo veel mogelijk waardeverbetering door continu te leren en te verbeteren. En deze waarde is het resultaat van alle multidisciplinaire activiteiten tijdens het hele zorgpad rondom een specifieke cliënt of cliëntgroep. Waarde ontstaat niet op interventieniveau (zoals een enkele operatie), monodisciplinair niveau (door specialismen) of op lijnniveau. Naast financiële kosten om de zorg te leveren, wordt er ook gekeken naar ‘energie’. Het gaat dan om de inzet, behandellast en investering van een cliënt en het betrokken team die nodig zijn om de gewenste uitkomsten te behalen.

 

Op deze manier biedt waardegedreven zorg tal van voordelen:

 

 • Kwaliteit: door in te spelen op de behoeften en voorkeuren van cliënten, verbetert de kwaliteit van zorg door meer gepersonaliseerde en effectieve behandelingen te bieden.
 • Cliëntervaring: waardegedreven zorg maakt cliënten partners in hun eigen gezondheidsreis. Door rekening te houden met behoeften en het actief betrekken van cliënten bij besluitvormingsprocessen verbetert de cliëntervaring en verhoogt de tevredenheid.
 • Gezondheidsresultaten: waardegedreven zorg gaat verder dan het behandelen van ziekte(symptomen). Waardegedreven zorg richt zich op het verbeteren van de algehele gezondheid en het welzijn van cliënten.

Wat kan BV Nederland leren van waardegedreven zorg en vice versa?

Vanuit waardegedreven zorg maken we de vertaling naar waardegedreven organisaties. Welke lessen kunnen organisaties leren van waardegedreven zorg en andersom? Dat begint bij de enorme passie en bevlogenheid voor ‘het zorgen’ dat in het DNA zit van bijna iedere zorgprofessional. Deze werknemersinstelling zou veel bedrijven helpen om nog een extra stapje te zetten van klantvriendelijke organisatie naar klantgedreven organisatie. Want zeg nu zelf, het bestaansrecht van elk bedrijf hangt voor een groot deel af van de markt en je klanten. Als organisatie ben je pas relevant als klanten betalen voor je producten of diensten. En wanneer zijn klanten bereid te betalen? Dat doen ze als jouw product of dienst waardevol voor hen is.

 

Om als organisatie je succesgarantie te vergroten is het dus van cruciaal belang dat jouw klanten, klantwaarde ervaren bij je product of dienst. Wil je een waardegedreven organisatie zijn, dan zul je dus op zoek moeten naar de toegevoegde waarde van jouw product of dienst. En dat is ook precies het punt, waar de zorg ook nog heel veel kan leren van BV Nederland. Kortom hoe worden we (BV Nederland en zorgend Nederland) waardegedreven organisaties?

De transitie naar een waardegedreven organisatie vanuit vier perspectieven

 1. Waardegedreven innoveren
  Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg… De transitie naar een waardegedreven organisatie start bij het erkennen van de noodzaak om te innoveren. Waardegedreven innoveren vereist een cultuur waarin klant- of cliëntgerichtheid centraal staat. Dit omvat een diep begrip van behoeften, wensen en pijnpunten. Om jouw medewerkers een ware klant/cliëntobsessie te laten krijgen, zullen ze continu in gesprek moeten zijn en echt nieuwsgierig moeten blijven naar de doelgroep. Ga in de schoenen van de klant en de cliënt staan! Dit doe je door middel van markt / klantonderzoek of klantarena’s . Op deze manier ben je in staat kansen te identificeren om echt waarde te creëren. Vervolgens is het de kunst deze kansen om te zetten in waardevolle ideeën. Durf verliefd te worden op het probleem van de klant/cliënt en stimuleer medewerkers ideeën aan te dragen die deze problemen oplossen. En tot slot ga deze testen in kleine experimenten. PS: In onze workshop Van Idee Naar Waardevol Experiment leer je om ideeën echt werkend te maken. 
 2. Waardegedreven samenwerken
  Het klinkt misschien cliché maar… waardegedreven werken doe je samen. Samenwerking is essentieel voor het bevorderen van waardecreatie. Als we doen wat we altijd deden, krijgen we wat we altijd kregen. Door verschillende perspectieven, expertise en middelen samen te brengen kunnen nieuwe, andere, slimmere en betere manieren ontstaan om waarde te creëren. Betrek daarom je collega’s (het liefst silo overschrijdend), maar ook klanten en cliënten in de reis die je maakt en maak ze idealiter ook een actieve deelnemer aan de reis.
 3. Waardegedreven organiseren
  Waardegedreven organiseren betekent dat organisaties hun processen, systemen en structuren optimaal configureren om maximale klantwaarde te kunnen leveren. Ze moeten flexibel en wendbaar zijn om snel te kunnen reageren op veranderende klantbehoeften en marktomstandigheden. De inhoud verschuift van het leveren van producten of diensten naar het leveren van oplossingen met toegevoegde waarde voor de klant.
 4. Waardegedreven sturen
  Een succesvolle transitie naar een waardegedreven organisatie vereist waardegedreven sturing / waardegedreven leiderschap. Waardegedreven leiders zijn in staat tot het smeden van een ware innovatiecultuur; een omgeving waarin verandering, experimenteren, risico en creativiteit geaccepteerd en aangemoedigd worden. Innoveren is een diepgaand proces in hoe een organisatie functioneert, denkt, en waarde creëert; een proces van waardecreatie, waarbij de hele organisatie betrokken is. Waardengedreven sturen zorgt voor een omgeving van vertrouwen en openheid, hetgeen vaak ontbreekt bij doelgerichte organisatiestructuren. Waarden als nieuwsgierigheid, experimenteren en klantgerichtheid moeten centraal staan om de transitie naar een waardegedreven organisatie te bewerkstelligen.
elementen innovatiecultuur

Hulp nodig om jouw organisatie om te toveren naar een waardegedreven organisatie?

Bij BRIL Innovatie ben je aan het juiste adres! Onder de kapstok van innovatie helpen wij jouw organisatie om maximale klantwaarde te leveren. Zo blijft jouw organisatie relevant en succesvol! Benieuwd hoe we dat doen?

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.