...
Home » Blog » Het belang van een innovatiestrategie, versterk de innovatiekracht van jouw organisatie

Het belang van een innovatiestrategie, versterk de innovatiekracht van jouw organisatie

5 stappen verwijderd van een gedegen innovatiestrategie

Wist je dat 80% van alle organisaties geen innovatiestrategie heeft? In de snel veranderende wereld van vandaag de dag kan dit fataal zijn. Het vermogen om te innoveren en nieuwe ideeën te genereren is essentieel om concurrerend te blijven en te groeien in de markt. Het ontwikkelen en implementeren van een effectieve innovatiestrategie is de sleutel tot het vergroten van de innovatiekracht van een organisatie. Maar hoe kunnen bedrijven systematisch en effectief innoveren? Het antwoord ligt in het ontwikkelen van een sterke innovatiestrategie, waarbij het management (als innovatiestrateeg) verschillende innovatie modellen meenemen in de strategische afwegingen over hoe innovatie een plek te geven in de organisatie.

Wat is een innovatiestrategie?

Een innovatiestrategie is een plan dat gericht is op het stimuleren en implementeren van innovatie en innovatiecompetenties binnen een organisatie. Dit gaat verder dan alleen het hebben van goede ideeën. De innovatiestrategie omvat het identificeren van kansen, vaststellen van innovatieve doelen, het alloceren van middelen die nodig zijn om te innoveren en de creatie van een ware innovatiecultuur. Je kunt de innovatiestrategie zien als de routekaart die een organisatie begeleidt bij het bereiken van haar innovatiedoelstellingen. 

 

Belangrijke elementen van de innovatiestrategie zijn onder andere:


 • Een duidelijke en inspirerende visie: bepaal de belangrijkste innovatiethema’s, verken nieuwe ideeën en durf risico’s te nemen.
 • Samenwerkingen: zowel intern als extern.
 • Experimenteer- en leercultuur: leer van successen en mislukkingen, fouten zijn leermogelijkheden!
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: benut kansen optimaal doordat je snel kunt reageren op veranderingen in de markt.
 • Klantgerichtheid: begrijp de behoefte en wensen van je klant, alleen dan kun je gerichte oplossingen ontwikkelen die echt waarde toevoegen! TIP: vergroot de klanttevredenheid door in de schoenen van jouw klant te stappen.
Quote Clayton Christensen (Harvard Business School Professor): "In the end a strategy is nothing but good intentions unless it's effectively implented"

Welke strategische afwegingen maak je als organisatie?

Als organisatie maak je op verschillende assen strategische afwegingen om je doelstellingen te bereiken en je concurrentiepositie te versterken: op welke manier ben je als organisatie georiënteerd en op welke manier geef je sturing? Twee perspectieven hierin zijn:

 

 1. Je kunt je als organisatie richten op de behoeften en verwachtingen van externe belanghebbenden, zoals klanten en partners. Deze outside-in oriëntatie draait om het begrijpen van de externe context en hoe je je hier als organisatie aan aanpast en op inspeelt. Bij de outside-in benadering is klantgerichtheid dus enorm belangrijk. Om de juiste strategische innovatieve overwegingen te maken zul je als organisatie de behoeften en wensen van de klant moeten begrijpen. Verzamel en analyseer klantinzichten, zodat je producten en/of diensten kunt ontwikkelen die aansluiten bij de klantbehoefte en dus van waarde zijn!
 2. Aan de andere kant kun je je als organisatie inside-out oriënteren. Bij het vormgeven van de innovatiestrategie richt je je dan primair op interne capaciteiten, middelen en processen. In tegenstelling tot de outside-in oriëntatie, start de inside-out oriëntatie met het kijken naar de interne mogelijkheden waarna deze aangepast worden aan de externe omgeving. Hoewel de inside-out oriëntatie voordelen kan bieden, zoals het benutten van bestaande sterke organisatorische punten, kan het ook beperkingen hebben. De inside-out oriëntatie kan organisaties ervan weerhouden zich voldoende aan te passen aan veranderingen in de externe omgeving en de behoeften van klanten.
 

Een evenwicht tussen inside-out en outside-in oriëntatie is wenselijk. Hierbij combineert de organisatie de interne capaciteiten met een diep begrip van de externe omgeving en de klantbehoeften om zo successen te bereiken.

 

inside-out vs. outside-in oriëntatie

Het belang van innovatiekracht

Innovatiekracht verwijst naar het vermogen van een organisatie om op een duurzame en consistente manier nieuwe ideeën om te zetten in succesvolle innovaties. Met het hebben van goede ideeën alleen kom je er niet, er is vermogen nodig om deze ideeën om te zetten in waardevolle producten, diensten of processen die de organisatie vooruit helpen. Innovatiekracht omvat aspecten zoals cultuur, betrokkenheid van medewerkers, voldoende speelruimte, de juiste competenties, beschikbare middelen en samenwerkingen. Wil je als organisatie concurrentievoordeel behouden en groeien in een dynamische markt dan zul je je innovatiekracht optimaal moeten benutten!

De rol van de innovatiestrateeg

Een innovatiestrateeg speelt een cruciale rol bij het identificeren van nieuwe mogelijkheden, het stimuleren van creativiteit en het begeleiden van veranderingen die nodig zijn om innovatie te realiseren. Als innovatiestrateeg begrijp je de dynamiek van de markt, de behoeften van klanten en de interne capaciteiten van de organisatie. Deze kennis vertaal je in de innovatiestrategie die gericht is op het creëren van waarde en het behalen van concurrentievoordeel. Organisaties zullen na moeten denken over waar deze rol te beleggen. Is het een functie of een rol van meerdere collega’s in de organisatie? Vanuit onze expertise en ervaring neigen wij vaak naar het tweede. Het MT heeft hier een belangrijke rol, maar ook aanstellen van een innovatieteam om de innovatiebeweging te faciliteren en begeleiden.

Innovatiemodel: incrementeel, disruptief, open en gesloten.

Innovatiemodellen: welke zijn er en wat kun je er mee?

Innovatiemodellen helpen organisaties bij het structureren van hun innovatie-inspanningen. Het kiezen van het juiste innovatiemodel hangt af van de context en doelstellingen van de organisatie. Een bekend model is het ‘’Market Pull’’-model, waarbij innovatie gestuurd wordt door de behoeften en eisen van de klant. Andere veelvoorkomende innovatie modellen:

 

 • Incrementele innovatiemodel: kies ervoor om snel impact te maken en de innovatiebeweging breed in te zetten op onderwerpen waarop je op korte termijn veel waarde kunt toevoegen voor klanten, maar ook voor je eigen organisatie.
 • Disruptieve innovatiemodel: ontwikkel baanbrekende producten, diensten of technologieën waarmee je bestaande markten ontwricht! Disruptieve innovaties gaan over het creëren van iets totaal nieuws dat nieuwe behoeften of markten aanspreekt en bestaande spelers uitdaagt.
 • Open innovatiemodel: betrek je klanten actief bij het innovatieproces. Werk samen met consumenten om ideeën te genereren, feedback te verzamelen om gezamenlijk producten of diensten te ontwikkelen die beter aansluiten op de behoefte en wensen van de klant.
Innovatiemodel: incrementeel, disruptief, open en gesloten.

TIP: innovatie is een complex proces, je kunt er als organisatie voor kiezen om meerdere innovatiemodellen te combineren om zo je innovatiestrategie vorm te geven. Belangrijk is om samen te bepalen welk doel je hebt met innoveren.

5 stappen om tot een waardevolle innovatiestrategie te komen

Het ontwikkelen van een effectieve innovatiestrategie in vijf overzichtelijke stappen:

 

 1. Heb een duidelijke visie en begrijp de markt en concurrentie: weet waar de behoefte van de klant ligt: outside-in oriëntatie.
 2. Creëer een innovatiecultuur, waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te genereren en risico’s te nemen, gebruik de capaciteiten in de organisatie: inside-out oriëntatie.
 3. Zet zowel interne als externe samenwerkingen op om waardevolle inzichten en expertise optimaal te benutten.
 4. Identificeer de juiste middelen en stel realistische, innovatieve doelen.
 5. Meet vooruitgang en vier (kleine) successen!

 

Kortom, innovatie is de levensader van organisatorische groei en succes! Een goed ontwikkelde innovatiestrategie, geleid door een competente ‘innovatiestrateeg’, is essentieel om de maximale innovatiekracht in de organisatie te benutten en concurrentievoordeel te behalen. Het ontwikkelen van een effectieve innovatiestrategie is geen eenmalige gebeurtenis, maar een continu proces dat voortdurende inspanning en betrokkenheid vereist.

 

Hulp nodig bij het bepalen of implementeren van de innovatiestrategie? Wij zijn dé innovatiestrateeg en helpen jullie graag op weg naar een succesvolle innovatiebeweging

Wij gaan voor impact en sprankeling. We zijn én heel kritisch & fanatiek, maar ook vol energie met een gezonde dosis humor. In jouw tempo en in jouw context gaan we voor een ware innovatiebeweging. Trucjes is niet aan ons besteed, daar schieten jullie weinig mee op. We hebben een koffer vol met ervaring, toffe werkvormen, verschillende innovatiemethodieken en makkelijke tools. Maar we hanteren één uitgangspunt: het moet jullie helpen om sneller, slimmer, beter en innovatiever resultaat te leveren. Neem vooral een kijkje in ons aanbod van cursussen en opleidingen. Van snelle boosts en een tof innovatieplatform tot impactvolle trainingen en complete innovatieprogramma’s, wij helpen jullie een glimlach te toveren bij jullie medewerkers en klanten!

Download

Laat je gegevens achter en ontvang de whitepaper "9 innovatie springplanken om succesvol te innoveren" direct in je e-mailbox!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.