...

Brainstormen en innovatie: handleiding om innovatief te denken en te doen

HO! Innoveren is zo makkelijk nog niet en met ruimte geven alleen kom je er niet. Intrinsieke motivatie als basismotor? Hmmm, we wish!…maar hoe zit het dan met de overvolle agenda’s, klanten die om aandacht vragen, werk wat vandaag gedaan moet worden,…? En vergeet niet dat brainstormen niet gelijk staat aan innoveren.

Aandachtsspanne van een goudvis? Wat zijn infographics en hoe zet je ze in om snel een boodschap over te brengen?

Innovaties in technologie en de ontwikkeling van het internet hebben het aanbod van content flink gebootst. Waarbij vroeger de tijd genomen werd om de krant te lezen, verkondigen millennials te pas en te onpas dat ze geen geduld hebben voor tijdrovende details of lange redeneringen. Met een gemiddelde aandachtsspanne van 8 seconden (dat is 1 seconde minder dan, inderdaad, een goudvis) willen we geen boek meer lezen. We willen snel, zonder al te veel moeite veel informatie opnemen.

Wat is een elevator pitch? In 5 stappen naar de perfecte elevator pitch

Stel je voor je staat in de lift, voordat je boven bent, stopt de lift en stapt er iemand bij je in. Een tikkeltje ongemakkelijk zeg je gedag, waarna je telefoon je aandacht volledig van het moment ontneemt. Ineens realiseer je je dat er niet zomaar iemand bij je in de lift is gestapt: dit is de CEO van je droombedrijf. Voordat de lift boven is, moet je (!) een onuitwisbare indruk zien achter te laten. Je hebt nog één minuut voordat de lift boven is. Maar hoe vertel je binnen één minuut over de toegevoegde waarde van een product, dienst, idee of de waarde van jou als persoon?

Wat is een hackathon en hoe organiseer je deze?

Hackathons zien we meer en meer verschijnen in het organisatielandschap. Bedrijven zoeken steeds vaker naar manieren om innovatie een plek te geven binnen hun organisatie en daar is een hackathon een energieke en impactvolle werkvorm voor. Maar wat is precies een hackathon? In welke verschijningsvormen kun je ze organiseren? Wanneer zet je deze werkvorm in? En wat komt er allemaal bij kijken? Daar geven we in deze blog antwoord op, inclusief dé vijf tips voor het organiseren ervan.

Wat is design thinking en waarom pas je het toe?

In de afgelopen jaren heeft design thinking veelvuldig het bedrijfsleven veroverd en wordt deze methode of manier van werken door veel organisaties ingezet om te innoveren. En dat heeft vooral te maken met de noodzaak voor organisaties om de innovatiekracht van de hele organisatie te benutten om wendbaar en creatief te gaan werken en zo continu te zoeken naar nieuwe marktkansen. Hierbij zijn onze management paradigma’s, die we al jarenlang kennen, niet meer toereikend en dat maakt dat organisaties zoeken naar manieren om zowel vandaag én zeker ook morgen waardevol te kunnen blijven. Design thinking is hierbij een manier van denken, een werkwijze en een methodiek om die stap te maken.

Wat is out of the box denken en hoe doe je dat?

‘We moeten leren “out of the box” denken. Misschien word je er wel moe van en denk je als professional daar gaan we weer… weer een training of weer een workshop.

We horen het nog steeds dagelijks, maar wat is out of the box denken nu eigenlijk en waarom is het nodig? En hoe zet je het in als tool binnen jouw organisatie? We leggen het je graag uit!

Innovatieproces stappen: de vijf ingrediënten voor succesvol innoveren

Hoe krijgt innovatie de aandacht die het nodig heeft? Welke innovatieproces stappen moet je eigenlijk zetten om een succesvolle innovatiebeweging in gang te zetten?

Tijd voor innovatie

Het belang van innoveren staat voor veel organisaties eigenlijk nooit meer ter discussie, maar het is en blijft belangrijk. Zonder problemen benoemen we de noodzaak van innovatie.

Wendbare organisatie? 4 argumenten naar blijvend succes.

Waarom praat de hele wereld toch over agile organisaties, een wendbare organisatie, veerkrachtige organisaties, en innovatie als competentie inbedden? Daar is een reden voor, want in turbulente tijden is het belangrijk om als organisatie wendbaar te zijn, veerkracht te tonen en continu aan te kunnen aanpassen.

Innovatie is een modewoord, moeten we stoppen het zo te noemen?!

Innovatie is hot! We zijn het er allemaal over eens dat innoveren meer en meer een cruciale competentie is om te kunnen overleven als organisatie

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.